08-02-2019 Voorbespreking De Werkgroep

Op donderdagavond 14 februari houdt politieke groepering De Werkgroep in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk een voorbespreking van de commissievergaderingen van februari. Op de agenda van de commissie Sociaal Domein op 19 februari: rapport rekenkamercommissie over participatie in het sociaal domein; oordeel over de begroting van Senzer 2020; beschikbaar stellen krediet voor beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Agenda Ruimtelijk Domein, 20 februari: vaststelling bestemmingsplannen in Maria-Hout, Lieshout en Aarle-Rixtel; voorstel tot herinrichting achterzijde Leliestraat; onderhoud riolering; krediet voor vervanging bruggen Lekerstraat; krediet voor onderzoek verplaatsing Jan Linders. Agenda  Algemene Zaken, 21 februari: Samenwerkingsakkoord Metropool regio Eindhoven; beschikbaar stellen krediet aanschaf software. Bron: Omroep Kontakt.