08-02-2019 Gemeente betaalt strafbeschikking

De gemeente Laarbeek heeft een strafbeschikking ontvangen voor het plaatsen van een duikerstrap zonder te beschikken over de daarvoor vereiste vergunningen. Tegen de strafbeschikking is verzet aangetekend. Het college heeft afgewogen of een juridische procedure zinvol is. Het college heeft besloten deze niet door te zetten uit oogpunt van kosten en efficiency. De strafbeschikking wordt uit kosten- en efficiencyoverwegingen geaccepteerd en betaald. Bron: Gemeente Laarbeek.