11-02-2019 Jaarvergadering Badminton Club Lieshout

Badminton Club Lieshout houdt vrijdag 22 februari haar jaarvergadering en zal dan openheid van zaken geven. Dan wordt het gevoerde beleid van het afgelopen jaar toegelicht en de plannen voor komend jaar worden ontvouwd. Daarnaast zullen de jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Dit jaar heeft de vereniging weer één 25-jarig lid. Bron: Omroep Kontakt.