13-02-2019 Vervanging dak Leonarduskapel

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met het verzoek van het gilde Sint Leonardus in Beek en Donk om het dak van de Leonarduskapel aan de Lage Heesweg te renoveren. Het dak is in zeer slechte staat. Het gilde zal de werkzaamheden uitvoeren tijdens NLdoet, op 15 en 16 maart. Aangezien bij onderzoek naar voren is gekomen dat het huidige dakbeschot asbesthoudend is, moet voorafgaand hieraan het dakbeschot door een erkend saneringsbedrijf worden gesaneerd. De onderhoudskosten worden gedekt uit het krediet 'onderhoud kunst en culturele objecten'. Bron: Gemeente Laarbeek.