13-02-2019 Actualisatie beleid recreatie en toerisme

Het college van Laarbeek stemt in met de aanpak voor de actualisatie van het beleid voor recreatie en toerisme. Zij zal de gemeenteraad vragen een krediet van 5000 euro beschikbaar te stellen. Bron: Gemeente Laarbeek.