13-02-2019 Project laaggeletterdheid.

Het Laarbeekse college neemt deel aan het Project Laaggeletterdheid van het Innovatiehuis De Peel. Hiervoor stelt zij 15.000 euro beschikbaar. VNO-NCW Brabant Zeeland heeft een innovatieve aanpak ontwikkeld om de leesvaardigheid te vergroten van mensen die onder hun werk- en opleidingsniveau lezen. Het Innovatiehuis De Peel start een pilot met deze methode bij vijfhonderd medewerkers in tien bedrijven in de regio. Bron: Gemeente Laarbeek.