13-02-2019 Bestemmingsplan De Hei 49-51

Het Laarbeeks college legt het bestemmingsplan De Hei 49-51 in Mariahout ter gewijzigde vaststelling voor aan de gemeenteraad, na behandeling in de commissie Ruimtelijke Domein. Het voorziet in een afsplitsing van de bedrijfswoning van het agrarisch bedrijf door het wijzigen naar een (burger)woonbestemming. Het plan heeft als ontwerp ter inzage gelegen en daartegen is een zienswijze ingediend door de Rotterdam-Rijn Pijpleiding. Deze zienswijze geeft deels aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Bron: Gemeente Laarbeek.