13-02-2019 Planstudie Beekse Brug/Gemert

De provincie start met een planstudie N 615 (Beekse brug)/N 272 Beek en Donk – Gemert. Hoewel deze wegen onlangs zijn heringericht zijn er nog steeds problemen die vragen om een oplossing om hier de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren zodat de bereikbaarheid en leefbaarheid ook in de toekomst in dit gebied gewaarborgd kunnen worden. Bron: Gemeente Laarbeek.