13-02-2019 Vervanging fietsbruggen Lekerstraat

In verband met de noodzakelijke vervanging van twee fietsbruggen aan de Lekerstraat in Beek en Donk stelt het college van Laarbeek de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen. De hoogte van het gevraagde krediet is 70.000 euro. Bron: Gemeente Laarbeek.