13-02-2019 Werkbudget Platform Laarbeek

Het college van B&W van Laarbeek heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een éénmalig werkbudget van 5.000 euro als gemeentelijke inbreng voor het platform Laarbeek Verenigt. Dit voor de uitvoering van ambities vanuit het platform. Gemeente en verenigingen delen samen de uitvoeringskosten. Bron: Gemeente Laarbeek.