13-03-2019 Bestemmingsplan Mimosaplantsoen aangepast

Het college van Burgemeester en Wethouders in Laarbeek stelt de raad voor om het aangepaste bestemmingsplan Mimosaplantsoen in Aarle-Rixtel opnieuw vast te stellen. Dit naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er moet worden vastgelegd hoeveel woningen maximaal gerealiseerd kunnen worden, waarborgen dat voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd en waarborgen dat de te verplaatsen schoorsteen in stand wordt gehouden. De Raad van State moet hierover nog een eindvonnis uitspreken wat onherroepelijk is. Bron: Omroep Kontakt.