13-03-2019 Leerlingen planten bomen

Woensdag werd in Nederland de Nationale Boomfeestdag gehouden, ook wel Boomplantdag genoemd. Ook leerlingen van alle basisscholen in Laarbeek deden hieraan mee en plantten een boom. De Boomfeestdag wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag in maart waarbij door meer dan 150.000 kinderen honderdduizenden bomen en struiken worden geplant. Bron: Omroep Kontakt.