13-03-2019 Theoretisch verkeersexamen

Voor de kinderen uit groep 7 van de basisschool wordt donderdagmiddag 4 april het theoretisch verkeersexamen gehouden. Op school wordt aandacht besteed aan het examen door het oefenen van proefexamens. Op de website van Veilig Verkeer Nederland staan meer informatie, oefenexamens en een quiz. Ook is er een overzicht op te vinden van de verkeersafspraken en -borden die de kinderen moet kennen voor het examen. Bron: Omroep Kontakt.