14-03-2019 Bemmer IV Noordwest en Zuid

Het college van Laarbeek wil het bestemmingsplan Bemmer IV in Beek en Donk deels uitwerken om realisering van enkele nieuwe bedrijfskavels mogelijk te maken. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 15 maart tot en met donderdag 25 april ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Bron: Gemeente Laarbeek.