12-04-2019 Wegwerkzaamheden Beek en Donk

Op 15 april wordt in Beek en Donk begonnen met diverse aanpassingen om de parkeerdruk op Sijsjesplein, Karekietplein, Vinkenplein en Mezenhoek te verlichten. Samen met bewoners is door de gemeente Laarbeek een plannetje opgesteld om het parkeren te verbeteren. Met het aanpassen van enkele parkeervakken en een parkeerwijzer moet overlast worden voorkomen. De aannemer informeert de bewoners over de exacte planning. Dinsdag 23 april start het woonrijp maken van Hamelijnckhof en IJsweg. De bouwwerkzaamheden zijn er nagenoeg afgerond en daarom kan de huidige weg worden verwijderd en vervangen door een nieuwe weg, parkeervakken en trottoir. Het groen wordt in het najaar aangeplant. Ook hier informeert de aannemer de bewoners over de planning. Bron: Gemeente Laarbeek.