12-04-2019 Vogelwandeling in De Biezen

Op Tweede Paasdag, 22 april, wandelt vogelwerkgroep de Ortolaan van IVN Laarbeek in De Biezen. De wandeling duurt ongeveer twee uur en begint voor het adres Biezen 5. Het landschap in De Biezen is heel divers. Er zijn stuwen aangelegd, duikers verhoogd en sloten gedempt. Men probeert er een rijke insectenwereld te verkrijgen door dood hout te laten liggen. Mogelijk kunnen beflijster, gele kwikstaart, roodborsttapuit, wielewaal, boompieper, fitis, geelgors en wulp gespot worden. Misschien ook zeldzame vogels als houtsnip, fluiter en sprinkhaanzanger. In de buurt ligt eco-touristfarm De Biezen, die impulsen heeft gegeven voor handhaving en uitbreiding van de natuur in deze omgeving. Bron: Omroep Kontakt.