12-04-2019 ViaViela riskeert boetes

Een aantal vestigingen van gastouderbureau ViaViela uit Lieshout heeft de zaken administratief niet in orde. De gemeente Laarbeek dreigt daarom met boetes van 3.500 tot maximaal 35.000 euro. ViaViela heeft 55 kinderopvanglocaties overal in het land. Medio 2018 constateerde de GGD dat bij een aantal locaties het wettelijk verplichte personenregister niet op orde was. Vaste medewerkers in de kinderopvang worden doorlopend gescreend aan de hand van een landelijk personenregister. Dat moet garanderen dat de kinderopvang een gezonde en veilige omgeving biedt aan opgroeiende kinderen. In het register dienen alle gastouders, alle huisgenoten ouder dan achttien jaar en mensen die vaak op de locatie aanwezig zijn, te worden opgenomen. Ze moeten allemaal een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Bron: ED.