15-04-2019 Financieel tekort Laarbeek

De gemeente Laarbeek kampt bij de afvalverwerking met een financieel tekort van bijna een half miljoen euro. Onverwachte nabetalingen en te optimistische ramingen liggen aan de basis en bewegen het college nu tot harde actie. Het tekort bedraagt op de post afval 464.380 euro voor het boekjaar 2018. De uitgaven blijken hoger en de inkomsten lager dan begroot. Dat de uitgaven bijna twee ton hoger zijn dan geraamd ligt grotendeels aan nabetalingen over 2017 aan afvalverwerker Blink. Verder vallen de kosten van het inzamelen van huisvuil en ook kunststoffen flink tegen. Bron: ED.