09-06-2019 In gesprek over verkeersveiligheid

De werkgroep verkeersveiligheid van Dorpsraad Lieshout heeft diverse resultaten bereikt het afgelopen jaar. Het zebrapad in de Dorpstraat wordt verplaatst. Ook heeft zij in overleg aangegeven dat de fietsstroken op de brug Deense Hoek rood gekleurd moeten worden tot aan de kruising N615/Hoofakker. Dit is in behandeling. Na overleg met de besturen van buurtvereniging Ribbiusstraat en Molenstraat en de Dorpsraad gaat de gemeente kijken of er ter plaatse van de ingangen van de kom Lieshout versmallingen in combinatie met andere snelheidsremmende maatregelen kunnen worden toegepast. De werkgroep wil een educatief programma opzetten voor de basisscholen met als onderwerp 'Veilig oversteken'. Ook de kruising N615 Deense Hoek en de ontsluitingen van het bosgebied naar de weg N615 worden door de Dorpsraad ondersteund. Bron: MooiLaarbeek.