09-06-2019 Afscheid van zusters

De zusters van Barmhartigheid in Mariahout verlaten 16 juni het klooster en vertrekken naar Glorieuxpark in Eindhoven. Tijdens de feestelijke verhuizing wordt er geld ingezameld om kinderen binnen het OneFamily programma hun dromen waar te laten maken op school. Stichting WereldOuders zet zich dagelijks in om de situatie van deze kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika op de lange termijn te verbeteren. Tijdens de receptie van de zusters in het Buurthuis staat er een stand van WereldOuders en is er een collectebus voor wie dit project wil steunen. Bron: MooiLaarbeek.