11-06-2019 PNL bespreekt raadsvergadering

Op maandagavond 17 juni houdt politieke Partij Nieuw Laarbeek in het Dorpshuis in Lieshout een voorbespreking van de eerstvolgende raadsvergadering van de gemeente Laarbeek. In deze raadsvergadering komen een aantal hamerstukken aan de orde: voorstel tot harmonisatie kwijtschelding gemeentelijke belastingen, voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Leekbusweg 5 en het voorstel Nota waardering en afschrijving reserves en voorzieningen. Verder twee bespreekpunten: 'Kunst als verbinding' en 'Integrale visie 't Gulden Land'. De volledige agenda met alle stukken van de gemeenteraad staat op de website van de gemeente. Bron: Omroep Kontakt.