12-06-2019 Financiƫle domper voor Laarbeek

In Laarbeek werd dinsdag bekend dat er fors minder geld komt vanuit het Rijk waardoor de begroting voor de komende jaren structureel rood kleurt, met een tekort van 6 ton in 2023. De berichtgeving van het Rijk komt totaal onverwacht voor de gemeente. Volgens wethouder Ria van der Zanden ontvangt Laarbeek jaarlijks geld van het Gemeentefonds wat vanuit het Rijk de belangrijkste inkomstenbron is voor gemeentes. Meer dan de helft van deze aangepaste uitkering zit in een korting op de jeugdzorg, terwijl landelijk besloten is hier 1,5 miljard extra voor vrij te maken. Daarom dacht Laarbeek dat dit licht positief uit zou vallen. Maar de verdeling van de gelden blijkt nadelig te zijn voor Laarbeek. Burgemeester Van der Meijden heeft aangegeven dinsdag al contact te hebben opgenomen met het Rijk om hier op rijksniveau over te praten. Bron: MooiLaarbeek.