13-06-2019 Informatieavonden N279 Veghel-Asten

Eind 2018 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten vastgesteld. Naar verwachting zal de Raad van State dit najaar de beroepsschriften hiertegen behandelen. De provincie is ondertussen bezig met het voorbereiden van de uitvoering. Om de omwonenden en andere belanghebbenden hierbij te betrekken worden door de provincie informatieavonden gehouden. Maandag 1 juli is er een avond in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk en donderdag 4 juli bij Parkzicht in Helmond. Bron: Gemeente Laarbeek.