13-06-2019 Buizentracé Echt-Laarbeek

De Tweede Kamer heeft op 28 mei een motie aangenomen om de onzekerheid weg te nemen die er leeft onder omwonenden van het geplande extra tracé van de buisleiding Echt-Laarbeek. De Kamer vraagt aan minister Ollogren om voor 1 juli aan te geven hoe ze die motie gaat uitvoeren. Het tracé Laarbeek-Echt loopt onder meer langs Lieshout, Helmond en Mierlo en kent tal van knelpunten. Met name in Helmond-Brandevoort ontstond onder de bewoners weerstand tegen de plannen. Ook de politiek haakt hierop in; eerst lokaal, dan provinciaal en uiteindelijk landelijk. Er komt een brief van enkele gemeenten en de provincie Noord-Brabant naar de minister. In antwoord hierop heeft de minister besloten om de vaststelling van het indicatieve tracé stop te zetten. In plaats daarvan wil ze het transport door ondergrondse buizen meenemen in een Nationaal Programma Energiesysteem. Dit is op zijn vroegst in 2021 gereed. Bron: Gemeente Laarbeek.