13-06-2019 Besluit uitschrijving persoon

Na uitvoerig onderzoek van B&W van Laarbeek blijkt dat K. Gac, geboren op 29 september 1958 in Polen, niet meer woont op het adres waar deze in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet meer in Nederland woont. Wie weet waar Gac verblijft kan tot 25 juli contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek. Tegen bovengenoemd besluit kan binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.