13-06-2019 Ontwerpbestemmingsplan Oranjelaan 24-26

Het bestemmingsplan Oranjelaan 24-26 in Beek en Donk is als ontwerp gereed. Het voorziet in een herbestemming van de bedrijfswoning op dat perceel naar een (burger)woonbestemming. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 25 juli voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website of de landelijke website voor ruimtelijke plannen. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een gemotiveerde schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.