14-06-2019 Promotie Jorieke Manders

Jorieke Manders uit Mariahout heeft op 7 juni 2019 met succes haar proefschrift 'Supply Chain Flexibility, a myth or reality?' verdedigd aan de Open Universiteit in Heerlen en daarmee haar doctoraat in ontvangst mogen nemen. Flexibiliteit is voor organisaties een top prioriteit. Ook in de academische wereld wordt flexibiliteit als belangrijk thema onderkend. Wat betekent dat vereiste van suppy chain flexibiliteit voor organisaties, organisatieonderdelen, managers, medewerkers en de toeleveringsketen. Bron: MooiLaarbeek. Foto: MooiLaarbeek.