14-06-2019 Nog geen vergunning zonnepark Peeldijk

De gemeente Laarbeek heeft besloten om het principeverzoek ten behoeve van de aanleg van een zonnepark aan de Peeldijk in Beek en Donk uit te stellen. Het principeverzoek voor de aanleg van een zonnepark wordt op dit moment niet behandeld vanwege de verwachte vaststelling van specifiek beleid voor duurzame energieopwekking dit najaar. Bron: Omroep Kontakt.