09-07-2019 Nog geen probleem lerarentekort in regio

Het lerarentekort leidt in deze regio bij het begin van het komende schooljaar nog niet tot problemen. De formaties zijn rond, laten enkele schoolbesturen weten. Dat betekent niet dat ze zich geen zorgen maken. Basisschoolleerlingen in deze regio hoeven er in de zomervakantie niet van wakker te liggen. Bij het begin van het nieuwe schooljaar staat er gewoon een meester of juf voor hun klas. Uit een onderzoek bleek dat landelijk nog circa 2.400 vacatures voor vaste leerkrachten openstaan. Ook zoeken scholen nog zo'n duizend leerkrachten voor tijdelijke aanstellingen. Bron: ED.