10-07-2019 Voortzetting pilot huisartsen

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met het verlengen van de 'Samenwerking met de huisartsen' voor twee jaar, ingaande 1 juli 2019. Dit op voorwaarde van instemming van de gemeenteraad met de eerste tussenrapportage 2019 en met de kadernota 2020. En met instemming van de raad met dekking van de kosten voor 2019 à 107.417 euro, voor 2020 à 94.175 euro en voor 2021 à 96.717 euro uit zorgkosten jeugd; het budget Jeugdzorg/Jeugdzorg. Bron: Omroep Kontakt.