10-07-2019 Gezins- en jongerencoaches

De raad van Laarbeek heeft in april het besluit genomen het werkgeverschap van de Gezins- en Jongerencoaches te beleggen bij de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten. De Gemeenschappelijke Regeling heeft de opdracht geaccepteerd, er is meer inzicht gegeven in het deskundigheidsplan en incidentele en structurele kosten zijn in beeld gebracht. Op basis van het inrichtingsplan en het kostenoverzicht wordt gevraagd het definitieve besluit te nemen om het werkgeverschap van deze medewerkers per 1 januari 2020 te beleggen bij de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Bron: Omroep Kontakt.