10-09-2019 Bevolkingsprognoses PBL en CBS

De Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat in Laarbeek in die jaren 2,1 procent bevolkingsgroei kent. Laarbeek kende in 2018 21,5 procent 65-plussers terwijl dat in 2030 30,8 procent zal zijn. In 2035 is 15,5 procent alleenstaand in Laarbeek. Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Bron: CBS