11-09-2019 Geen Juni Watermaand meer vanaf 2020

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat Juni Watermaand in 2020 niet meer in Laarbeek wordt georganiseerd. Voor de verenigingen die eerder met een activiteit in deze maand hebben deelgenomen, zal een afbouwregeling voor de subsidieverstrekking worden toegepast. Bron: Omroep Kontakt