11-09-2019 Vestiging kinderdagverblijf Oranjelaan

Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten dat er in het pand aan de Oranjelaan 42b in Beek en Donk een kinderdagverblijf gevestigd mag worden. Hoewel het vestigen van een kinderdagverblijf in strijd is met het bestemmingsplan 'Kom Beek en Donk', kan er door het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van het Besluit Omgevingsrecht toch aan het verzoek worden voldaan. Bron: Omroep Kontakt.