09-10-2019 Boksclub moet huurcontract naleven

De gemeente Laarbeek heeft geconstateerd dat de activiteiten van Boksclub Laarbeek niet kloppen met wat in de huurovereenkomst staat. De boksclub huurt van de gemeente het podium in de sportzaal aan de Otterweg. Met de boksclub wordt het gesprek aangegaan om het feitelijk en formeel gebruik weer in evenwicht te brengen. Bron: Omroep Kontakt.