07-11-2019 Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Het college B&W van Laarbeek is van plan een verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 8 november tot vrijdag 20 december ter inzage in het gemeentehuis n Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar gemaakt worden. Schriftelijke kan dat gericht worden aan B&W, mondeling kan dat bij het team Ontwikkeling van de gemeente. Bron: Gemeente Laarbeek.