07-11-2019 Kennisgeving Activiteitenbesluit

Het college van Laarbeek heeft een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer van Maatschap Rooijakkers, gelegen aan Heieindseweg 5A in Mariahout voor het oprichten van een akkerbouwbedrijf met een statische opslag met caravans. Dit betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Wie een mondelinge toelichting op de stukken wil hebben kan hiervoor contact opnemen met Lonneke Haak van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Bron: Gemeente Laarbeek.