07-11-2019 Welzijnsactiviteiten Laarbeek naar LEV-groep

De gemeente Laarbeek gaat met de LEV-groep een subsidierelatie aan voor het uitvoeren van de welzijnsactiviteiten. Hiermee eindigt de subsidierelatie met Vierbinden definitief. Voor de uitvoering van de taak ‘beheer en exploitatie gemeenschapshuizen’ stelt het college voor om een subsidierelatie aan te gaan met een door het burgerinitiatief op te richten stichting. Dit voorgenomen besluit staat op de agenda van de gemeenteraad van 19 november. Eén van de voorwaarden die de gemeente gesteld heeft is dat LEVgroep alle huidige medewerkers van Vierbinden overneemt. Dit betekent dat dezelfde mensen nagenoeg hetzelfde werk blijven doen. De keuze voor LEVgroep komt voort uit het gegeven dat zij in Laarbeek bekend zijn. Maatschappelijk werk en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening worden al jaren door LEVgroep uitgevoerd in Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.