08-11-2019 Feest patroonheilige Sint Leonardusgilde

Het Sint Leonardusgilde uit Beek en Donk viert op zondagmorgen 10 november in de H. Michaƫlkerk samen met de parochiegemeenschap het feest van zijn patroonheilige, Sint Leonardus. De plechtige viering wordt voorgegaan door pastoor Geoffrey de Jong en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. Het Sint Leonarduskoor verleent medewerking. De echte feestdag van Sint Leonardus is 6 november, zijn sterfdag. De teerdag van het gilde, daaraan gekoppeld, is dan ook op woensdag 6 november. Die dag begint met een gebedsdienst in de Leonarduskapel. Daarna brengt het gilde vendelgroeten aan de bewoners de Hoge Hees, het Leonardusplein, De Nieuwe Werf en aan het gemeentebestuur van Laarbeek. Bron: Mooi Laarbeek.