02-12-2019 Salaris wethouders aangevuld met wachtgeld

Landelijk blijken dertien gemeenten wachtgeld in te zetten om het salaris aan te vullen van bestuurders die nu minder uren werken dan in hun vorige bestuursperiode. Daarmee omzeilen deze overheden het maximumsalaris dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor het bestuur. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het dertien gemeenten betreft, waaronder Laarbeek en Boekel. Het bruto wachtgeld per persoon per maand voor de twee Laarbeekse wethouders betreft 1.178 euro en 628 euro voor de Boekelse wethouder. Bron: Overheid.