Jubilarissen Vrouwenbeweging

Vrouwenbeweging Beek en Donk heeft dinsdagavond in 't Huukske de leden gehuldigd die 25, 40 of 50 jaar lid zijn.
25 jaar lid zijn Mien Lindelauf en Riek Korst. Deze laatste was vanwege ziekte afwezig. 40 jaar lid zijn Mia Bouw, Leny Smits, Paula Heyl en Nelly Cooymans. 50 jaar lid zijn Jet Hellings en Tonnie van Osch. Met de kerstgaven die de leden hadden meegebracht worden kerstpakketten gemaakt, bestemd voor mensen die eenzaam zijn of die iets aangrijpends hebben meegemaakt.