07-06-2018 PIT-acties leiden tot nader onderzoek

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft woensdag 6 juni drie locaties in de gemeente Laarbeek bezocht. De controles leiden op alle locaties tot een nader onderzoek. Bij de bezochte locatie in Beek en Donk werd een controle uitgevoerd op het gebruik en bewoning door arbeidsmigranten. De gemeente beoordeelt nu de informatie. Twee locaties in Lieshout worden nader onderzocht of deze worden gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. Bij de actie van woensdag waren naast de gemeenten Laarbeek, ook de politie, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (voorheen: Vreemdelingenpolitie) betrokken. Bron: Gemeente Laarbeek.

07-06-2018 Dorpsraad Lieshout en Verkeersveiligheid

Dorpsraad Lieshout organiseert een informatieavond voor alle inwoners van Lieshout over de verkeersveiligheid en onveilige situaties naar aanleiding van signalen van diverse inwoners. Op deze avond willen zij zoveel mogelijk informatie verzamelen over onveilige punten waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Op deze avond zullen diverse leden van de dorpsraad aanwezig zijn met ondersteuning van dorpsondersteuner Suzan de Koning om uw vragen te notuleren. De informatieavond vindt plaats op maandag 25 juni in het Dorpshuis te Lieshout u bent vanaf 19.30 van harte welkom. De verzamelde informatie, vragen en klachten zullen zij tijdens een afspraak op 30 augustus met wethouder Ria van de Zanden en een afgevaardigde van de gemeente aanbieden en toelichten om samen te kijken of er verbeterpunten zijn aan te brengen. Bron: MooiLaarbeek.

07-06-2018 Frans van Zeeland heeft afscheid genomen

Frans van Zeeland heeft woensdagmiddag 6 juni tijdens een receptie afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Van Zeeland heeft zich de afgelopen 8 jaren met veel energie ingezet, onder andere voor de openbare ruimte, bouwen en volkshuisvesting, milieu, regionale mobiliteitsvraagstukken, water en het Peelnetwerk. Bron: Mooilaarbeek

07-06-2018 Frontale botsing bestelauto en vrachtwagen in Lieshout

Op de N615 (Hoofakker) in Lieshout is woensdagmiddag een bestelauto op een vrachtauto gebotst. Bij het ongeval is de inzittende van de bestelauto gewond geraakt. De weg tussen Gerwen en Lieshout was tijdelijk afgesloten. Meerdere hulpdiensten waren opgeroepen. Bron: Mooilaarbeek

06-06-2018 De Heindert krijgt continurooster

Basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel gaat het volgend schooljaar een continurooster invoeren. Als voorbereiding wil de school kinderen van groepen 1 en 2 alvast laten wennen aan dit rooster. Tot de zomervakantie kunnen deze kinderen gezamenlijk hun fruit en meegebrachte etenswaren aan tafel opeten. Bron: De Heindert.

06-06-2018 KBO Beek en Donk naar Den Haag

De KBO afdeling Beek en Donk gaat donderdag 14 juni een bezoek brengen aan de Tweede Kamer in Den Haag. De bezoekers worden ontvangen en rondgeleid door René Peters, tweede kamerlid namens het CDA. Daarna kan men vanaf de publieke tribune een plenair debat volgen. Het reisje werd mede mogelijk gemaakt door een gewonnen prijs van Provinciale Staten. Bron: KBO Beek en Donk.

06-06-2018 Plannen Groenstrijd 2.0 gepresenteerd

In de raadzaal van het gemeentehuis in Laarbeek werden dinsdagavond de plannen gepresenteerd in het kader van de actie Groenstrijd 2.0. Negentien initiatieven uit heel Laarbeek kwamen langs met plannen om hun straat of buurt een groener uiterlijk te geven. Er werden eenvoudige tot zeer ambitieuze plannen gepresenteerd aan de vakkundige jury die bestond uit drie personen. Ook waren diverse ideeën al uitgevoerd. In september maakt de jury een ronde langs alle projecten. De winnaar krijgt een buurtbarbecue aangeboden. Bron: Omroep Kontakt.

06-06-2018 Goed bezochte braderie Mariahout

Omdat Mariahout 85 jaar bestaat werd zondag een braderie en straatexpositie gehouden. In de Mariastraat waren een aantal kramen opgesteld waar men allerlei spullen kon kopen. Ook kon men in een truck de formule-1 raceauto van Max Verstappen bewonderen. Op het Oranjeplein was een mini kermis voor de kleintjes. Op het naastgelegen terras kon men genieten van een drankje. De braderie werd geopend door harmonie Sint Caecilia. Bron: Omroep Kontakt.

06-06-2018 Maquette Nederland Waterland

De meeste activiteiten die spelen rond de Watermaand van Laarbeek zijn buitenactiviteiten in en rond het water wat Laarbeek omgeeft. Toch willen zij u ook iets vertellen over een ander project, een educatief project wat zijn vorderingen krijgt op dinsdag en donderdagmiddag in de bibliotheek van Beek en Donk. Peter Jan van Mol is op deze middagen bezig om op deze wijze te laten zien welke functie het water heeft in de breedste zin van het woord. Hij is een maquette aan het maken van Nederland als Waterland compleet met een meer en een watermolen. Tegelijk met dit project zal de bibliotheek naast de maquette een reeks van boeken in en rondom het onderwerp water presenteren. Elke dinsdag en donderdagmiddag is Peter Jan in de Beek en Donkse bibliotheek actief, zodra de maquette klaar is blijft hij staan te midden van de presentatie van het “Water”. Bron: Gemeente Laarbeek.

06-06-2018 Werkgroep Kermis Mariahout

Deze werkgroep heeft als doel het bezoek aan de kermis aantrekkelijker te maken en te stimuleren. Zij hecht er waarde aan dat deze dorpstraditie ook in de kleine kern gewaarborgd blijft. Samen met de exploitanten en de gemeente ontwikkelt het jaarlijks een nevenprogramma waar de jeugd actief aan deel kan nemen. Ook Zorg om het Dorp stimuleert het bezoek met haar ZOD-ledenactiebonnen. De kermis vindt plaats in het derde weekend van juni. Bron: Omroep Kontakt.

06-06-2018 Opening theaterseizoen

Zondag 3 juni was de opening van het jubileumjaar van het Openluchttheater in Mariahout. Er was van alles te beleven in het Openluchttheater. Denk aan schminken voor de kleinsten tot live-muziek voor de ouderen. Waar men ook ging of stond, de artiesten vermaakte het publiek ter plekke. Bron: Omroep Kontakt.

06-06-2018 Opening processiepark

Het processiepark in Mariahout werd zondag 3 juni officieel geopend. Dit gebeurde in het openluchttheater door pastoor Verbraeken en de Laarbeekse burgemeester Van der Meijden. Tegelijkertijd bestaat Mariahout 85 jaar wat zondag ook werd gevierd. Voorafgaand aan de opening was er een mis in het openluchttheater. Bron: Omroep Kontakt.

06-06-2018 Etalage-tentoonstelling

Gedurende de zomer is er in Mariahout een etalage ingericht op het Oranjeplein met het thema 'Water'. Zorg om het Dorp heeft wandelroutes uitgezet langs waterrijke gebieden rondom het dorp en in het processiepark vennen, poelen, lopen en sloten. De etalage-tentoonstelling wordt zaterdag 16 juni om 19.15 uur geopend. Bron: Omroep Kontakt.

05-06-2018 Uitnodiging verduurzaming bedrijven

Op maandagavond 18 juni houdt de Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) een bijeenkomst om informatie te verschaffen over de mogelijkheden om bedrijfspand(en) te verduurzamen. Men is die avond te gast bij Ascom Polyester in Beek en Donk. Motto's van de bijeenkomst: 'Energie kost geld, dus energie besparen loont!' 'Steeds meer klanten vragen om een duurzame bedrijfsvoering. Dat geldt zeker voor bedrijven die de overheid als klant hebben.' 'Aandacht voor energie past binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.'

05-06-2018 Visevenement voor schooljeugd

Op zondag 24 juni houdt HSV Het Geduld een visevenement voor de jeugd van het basisonderwijs uit Laarbeek. Er zal die dag een uitleg over vissen worden gegeven en aansluitend een wedstrijdje gevist worden. De eerste drie krijgen een trofee. Voor alle deelnemers is er ook een versnapering en een verrassing. Om mee te doen hoef je geen lid te zijn van de hengelsportvereniging en hoef je, voor deze middag, ook geen vispas te hebben. Heb je zelf geen hengel? Geen probleem, de vereniging heeft voldoende hengels die je mag gebruiken. Ook wordt er gezorgd voor een vistuigje, aas, voer enzovoort. De vereniging zorgt ook voor voldoende begeleiders. Grootouders, ouders, familieleden: iedereen is welkom. Deelname is gratis. Melden bij de visvijver vanaf 13.30 uur. De wedstrijd begint om 14.00 uur en is om 16:00 uur afgelopen.

05-06-2018 Vrijwilligerspenning voor Piet van Oosterwijk

Op maandag 4 juni heeft wethouder Slaets namens het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan de heer P.J.M. (Piet) van Oosterwijk. Dit in verband met zijn inzet voor en verdiensten als vrijwilliger van de EHBO-vereniging Beek en Donk, waarvan hij 50 jaar lid is geweest. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-06-2018 Werkzaamheden N 615

Op 1, 2 en 3 juni waren er werkzaamheden aan de N 615 ter hoogte van de Hoofdakker in Lieshout. Men was daar bezig met een nieuw wegdek, invoegstroken en een aanleg van een bushalte. Bron: Omroep Kontakt.

04-06-2018 De Goede Hoop in de leer

Ter voorbereiding op het concert op 17 juni samen met het Philharmonie Zuidnederland kruipen leden van harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel terug in de schoolbanken. Komende weken volgen de muzikanten diverse workshops onder leiding van beroepsmusici uit het orkest van de Philharmonie. De musici keren als het waren terug naar hun 'roots' om samen met lokale harmonieën te repeteren en concerteren. Als hoogtepunt van de leergang zal het orkest van De Goede Hoop samen met eerste solocellist van Philzuid, Gabriel Arias Luna, gaan werken aan het stuk Kol Nidrei. De solo in dit prachtige stuk voor cello en orkest van Max Bruch wordt door Gabriel uitgevoerd. Bron: MooiLaarbeek.

04-06-2018 Zomerwind concert O & U

Drie soorten orkesten komen op zaterdagavond 9 juni samen om een zomers concert ten gehore te brengen in muziekcentrum 't Anker aan de Pater Vogelsstraat in Beek en Donk. Harmonie Oefening en Uitspanning uit die plaats krijgt de Slagwerkgroep en het Fanfare Korps Eendracht uit Nieuwenhagerheide op bezoek. Met het concert wordt de zomer ingeblazen onder het genot van een glaasje fris, een koud biertje of een fris wijntje. Degene die langs komt kan meteen getuige zijn van het eerste oefenconcert van harmonieorkest Oefening en Uitspanning voor een concours op 25 november. Bron: MooiLaarbeek. 

 

04-06-2018 Groenstrijdteams presenteren plannen

Na het winnen van de Europese Entente Florale-titel heeft de gemeente Laarbeek samen met de Laarbeekse Groenondernemers de Groenstrijd 2.0 opgezet. Op dinsdagavond 5 juni wordt een volgende stap gezet in deze groenwedstrijd. De 19 deelnemende teams presenteren dan in de raadszaal van het gemeentehuis hun groenstrijdplan aan de jury. De jurering bestaat uit een planpresentatie (5 juni) en een bezoek van de jury aan de buurten (31 augustus). De jury bestaat uit Peter van Dijk, lid dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas; Huub Keijzers, jurylid van de internationale Entente Florale; Henk Hoppenbrouwers, voormalig jurylid van de nationale Entente Florale. De deelnemende teams kunnen bij elkaars presentaties aanwezig zijn, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.