30-11-2014 Regout-aardewerk in heemkamer

In de heemkamer van heemkundekring De Lange Vonder in Beek en Donk is in de maand december een selectie te zien van het wereldberoemde Maastrichtse aardewerk van Regout. Heemkundelid Theo van der Aa heeft een verzameling van dit aardewerk opgebouwd.

De aardewerkfabriek van Peter Regout werd gebouwd in 1836 nabij de haven aan de Zuid-Willemsvaart in Maastricht. De aardewerkfabriek, een der grootste van de wereld, werd in 1899 omgedoopt tot 'Sphinx'.

30-11-2014 Expositie 't Oude Raadhuis

In 't Oude Raadhuis in Beek en Donk was zaterdag een expositie te zien met werk van mensen van De Nieuwe Werf, onderdeel van ORO.

De kunstenaars zijn mensen met een verstandelijke beperking en zij toonden kleurrijke, vrolijke en fantasievolle creaties.

29-11-2014 Hoog bezoek

Bij de ingang van basisschool de Raagten is vorige week een speciale parkeerplaats aangelegd. Deze parkeerplaats was aangelegd voor een speciale gelegenheid. Woensdag kreeg de school bezoek van de Pakjespony van Sinterklaas. Nadat hij het bord aandachtig gelezen had, kwam hij keurig binnen de cadeautjes afleveren.

29-11-2014 Kamerkoor Cantique

Kamerkoor Cantique verzorgt op zondag 14 december een kerstconcert in het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel. Cantique is een gemengd koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met een repertoire van barok tot romantiek. Het koor bestaat sinds 1992 en staat sinds de zomer onder leiding van Rob Rassaerts.
Cantique zorgt dit jaar voor een afwisselend programma met gezangen uit verschillende tijden en streken, en kerstliederen. Bariton Alain Bressers zal enkele liederen zingen, Peter van Lierop speelt accordeon en Rob Rassaerts speelt pianomuziek.

29-11-2014 Storing Kontakt TV opgelost

De storing van Kontakt TV op Onsbrabantnet en Kpn is opgelost.

28-11-2014 Ebm-papst in gebruik genomen

Met enkele toespraken van o.a de grondlegger de heer Sturm, directeur Nederland de heer Van Nistelrooij en burgemeester Ronnes is het pand van ebm-papst aan de Polbeemd in Beek en Donk in gebruik genomen. In maart werd het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe fabriek. Het bedrijf was in Helmond gevestigd maar heeft op bedrijventerrein Bemmer IV meer mogelijkheden. Er is een duurzaam bedrijf neergezet en de directie werd verrast met een Quatro-A-status. Voor de vele genodigden waren er zes seminars waaraan zij konden deelnemen.

28-11-2014 Netwerkbijeenkomst kleine zorgondernemers

Op initiatief van Zorghoeve de Malbergh en Zorgatelier Madeliefste vindt er op donderdag 4 december een netwerkbijeenkomst plaats voor kleine ondernemers met als thema Veranderingen in de zorg. De bijeenkomst vindt donderdagavond plaats in het gemeentehuis Laarbeek. Tijdens de bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan de veranderingen in de langdurige zorg, het aanbestedingsproces Wmo-taken, het PGB en de website Laarbeekvoorelkaar.nl. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door de gemeente Laarbeek.

28-11-2014 Werkzaamheden bochtverruiming kanaal

Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit om de vaarroute tussen Veghel en Eindhoven geschikt te maken voor langere schepen. Daarvoor moet de bocht op de kruising Zuid-Willemsvaart-Wilhelminakanaal ter hoogte van Beek en Donk worden verruimd. De benodigde vergunningen zijn inmiddels verleend. Er zullen de komende tijd al kleine werkzaamheden plaatsvinden.
De start van de daadwerkelijke uitvoering staat gepland rond januari 2015 en duurt naar verwachting tot de zomer van 2015.

28-11-2014 Vaststelling bestemmingsplan Wish

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 6 november het bestemmingsplan Wish - Lekerstraat ongewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in de mogelijkheid om ter plekke eenmaal per jaar een evenement te organiseren.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf maandag 1 december tot en met maandag 12 januari ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende deze termijn van zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

28-11-2014 Klokhuis heeft nieuwe mediators

Bij openbare basisschool Het Klokhuis in Beek en Donk hebben vijftien leerlingen succesvol een training tot mediator van De Vreedzame School afgesloten. Deze week mochten zij hun certificaat van bekwaamheid in ontvangst nemen. Sinds vorig schooljaar werkt de school volgens de principes van De Vreedzame School. De kinderen leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen en open te staan voor verschillen tussen mensen.

28-11-2014 Jeugdtoneel De Vriendenkring

Na de zomervakantie is bij toneelvereniging De Vriendenkring in Lieshout begonnen met jeugdtoneel. Marielle Cruts, Thea Sanders en Cellie Verijken begeleiden hierbij een groep 12- tot 16-jarige jongeren. Vrijdag- en zaterdagavond zijn de eerste voorstellingen in het Dorpshuis in Lieshout. De jongeren gaan de klucht de 'Da Vinci Kolder' opvoeren.
Voor beide avonden zijn nog kaartjes te koop.

28-11-2014 Jeugdvendeliers Sint Servatiusgilde

Tijdens het jeugd-indoorvendeltoernooi bij het Sint Joris en het Sint Sebastiaan Gilde in Enschot-Heukelom hebben de twee vendeliers van het Sint Servatius Gilde uit Lieshout verschillende prijzen behaald.
Bas van Kaathoven behaalde in de categorie 10-12 jaar een tweede prijs. Stijn van Vegchel behaalde in dezelfde categorie de zesde prijs. Stijn van Vegchel won bij het laserschieten de eerste prijs.

28-11-2014 GS teleurgesteld over besluit Tweede kamer

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant neemt met grote teleurstelling kennis van het feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer de plannen voor de Ruit Eindhoven wil aanpassen. De provincie zal nu met minister Schultz van Haegen in overleg gaan over de wijze waarop zij uitvoering wenst te geven aan deze uitspraak van de Tweede Kamer. In 2013 vroeg Tweede Kamer minister Schultz om een nieuwe Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uit te laten voeren alvorens over te gaan tot definitieve overdracht van de toegezegde Rijksbijdrage van 271 miljoen euro voor het project dat in totaal 880 miljoen euro kost. De daarop uitgevoerde MKBA en second opinion onderschrijven dat aanleg van een verkeersruit rond Eindhoven-Helmond de beste oplossing is om de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden en problemen met sluipverkeer in de regio te verminderen. Een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer legt deze onderzoeken nu naast zich neer.

27-11-2014 Sportstimulering in Laarbeek

Sportverenigingen in Laarbeek zijn dinsdagavond met wethouder Briels en buurtsportcoach Ilse van Ham in gesprek gegaan over sportstimulering. In De Dreef in Aarle-Rixtel werd gesproken over het werven van leden en hoe de gemeente daarbij ondersteuning kan geven. De gemeente wil dat jong en oud gebruikmaken van de sportmogelijkheden in Laarbeek. De rijkssubsidieregeling Sportimpuls 2015 biedt hiervoor kansen voor sportverenigingen en Gerrit Rietveld van de organisatie Sportimpuls vertelde over de ondersteuningsmogelijkheden voor verenigingen.

27-11-2014 Huldiging koorleden

Tijdens het gezamenlijke Ceciliafeest van het parochiële dameskoor en kerkkoor De Cantorij in Aarle-Rixtel zijn Ad Sterken en Wim Verschuuren gehuldigd voor hun 60- respectievelijk 70-jarig lidmaatschap van een kerkkoor. Daarnaast kreeg Ad Sterken namens parochie Onze Lieve Vrouw Presentatie een insigne opgespeld voor zijn verdiensten voor de parochie.
Beide heren hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan eerst kerkkoor Cantemus Domino en later De Cantorij.

27-11-2014 Arrestaties na vondst drugschemicaliën

Twee mannen uit Mariahout en Eindhoven zijn dinsdagochtend aangehouden voor het bezit van grote hoeveelheden drugschemicaliën.
De drugsgrondstoffen werden vorige week op verschillende plekken in Brabant gevonden tijdens een grote actie tegen de georganiseerde misdaad in het zuiden.
In de kluis van de verdachte uit Mariahout in een Eindhovense bank werden contant geld en twaalf dure horloges gevonden. Die spullen zijn in beslag genomen.

27-11-2014 Di-eAt-team plaatst wensboom

Gezondheidsteam Di-eAtteam uit Beek en Donk plaatst woensdag 10 december een wensboom op het Heuvelplein. Hiermee wil zij Laarbeek op een sfeervolle en liefdevolle manier verbinden. Tijdens een samenzijn kunnen kinderen en volwassenen een kerstwens of herinnering in de boom hangen. De kinderen van alle basisscholen worden door het team benaderd en mensen kunnen thuis iets schrijven of knutselen.
De wensboom blijft staan tot na de feestdagen.

27-11-2014 Slagerij Lieshout kanshebber wedstrijd

Slagerij Hurks uit Lieshout is met zijn boerenmetworst in de race voor de titel 'Lekkerste streekproduct van Nederland'. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het radioprogramma Plein 5 van de NCRV. Elke week staat een provincie centraal in de voorrondes. In de week van maandag 1 tot en met vrijdag 5 december is Brabant aan de beurt. Van maandag tot en met donderdag proeft presentator Hijlco Span een streekprodukt en op vrijdag komt een testpanel proeven. Hun stem bepaalt voor 50% welk streekproduct doorgaat naar de finale, de andere 50% wordt bepaald door de luisteraars die op de website kunnen stemmen. Op 3 december om 14.20 uur wordt Hurks geïnterviewd op radio 5.

27-11-2014 Bijeenkomst over voortbestaan parochies

In de kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie in Aarle-Rixtel is woensdagavond een bijeenkomst geweest over het voortbestaan van de parochies in Laarbeek.
Onder grote belangstelling werden de zaken door diverse sprekers uiteengezet.
De huidige kerken gaan met ingang van januari 2015 fuseren en de nieuwe parochie krijgt de naam van pater Eustachius. De in Aarle-Rixtel geboren Eustachius ging naar de kerk in Beek en Donk en werd in 2006 in Brazilië heilig verklaard.

26-11-2014 Dagopvang voor volwassenen in Lieshout

De gemeente Laarbeek gaat medewerking verlenen aan de oprichting van dagopvang in hoeve De Schoot aan de Vogelenzang 34 in Lieshout. Hoeve De Schoot gaat in samenwerking met de coöperatieve vereniging 'Tot uw Dienst' dagopvang bieden aan licht dementerende mensen en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Mede vanwege de toenemende vergrijzing en de verschuiving van begeleidingstaken vanuit de huidige AWBZ naar de Wmo wordt er een toenemende zorgvraag verwacht binnen Laarbeek.