08-04-2019 Romeo en Julia in Mariahout

In het Buurthuis in Mariahout hebben kinderen van jeugdtoneelvereniging Mariahout zaterdagavond 6 en zondagmiddag 7 april met de toneelvoorstelling Romeo & Julia op de planken gestaan. Tevens was er een expositie te zien met werk van atelier Helmie Segboer. Deze expositie had als titel Sprookjes. Bron: Omroep Kontakt.

07-04-2019 Vaccinatie tegen meningokokkenziekte

De GGD Brabant-Zuidoost start maandag 8 april de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte in deze regio. Zo’n 40.000 jongeren in onze regio ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen deze zie Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type
W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2001, 2002, 2003, (een deel van) 2004 en 2005. Bron: Omroep Kontakt.

05-04-2019 Fairyland van Helmond naar Aarle-Rixtel

Fantasyshop Fairyland, nu nog aan de Kerkstraat in Helmond, verhuist naar Aarle-Rixtel. De winkel, gespecialiseerd in fantasy, gothic, larp, middeleeuwen, sprookjes, new age en hobbyartikelen, sluit in Helmond op Koningsdag de deur. De winkel komt vanaf mei in het pand in de Dorpsstraat 66 in Aarle-Rixtel, waar voorheen van Moll Financiële diensten zat. Bron: Omroep Kontakt

05-04-2019 Strooibeleid Laarbeekse wegen

De gemeente Laarbeek heeft ingestemd met het Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2023. Dit plan ligt van 5 april 2019 tot 17 mei 2019 ter inzage op het gemeentehuis. De gemeente stelt dat gladheidsbestrijding op álle wegen tijdtechnisch niet haalbaar is en bovendien zou het milieu onnodig worden belast. De gemeente strooit daarom in de eerste fase alleen op hoofdwegen, doorgaande verbindingswegen naar omliggende gemeenten of dorpskernen, routes van het openbaar vervoer, ontsluitingswegen in de bebouwde kom en op industrieterreinen en doorgaande fietspaden en fietsroutes voor werk en voor schoolgaande kinderen. In de tweede fase (bij ernstige en aanhoudende gladheid) wordt zo gestrooid dat de meeste woningen zowel binnen een redelijke afstand van een gestrooide weg liggen. Dan krijgen locaties waar ouderen wonen en scholen staan, voorrang. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-04-2019 Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De gemeente Laarbeek meldt dat de inwoners binnenkort de stempas voor deze verkiezing ontvangen. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Laarbeek woont en ook een stempas heeft ontvangen. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-04-2019 Lezing over Lieshoutse molens

Op woensdagavond 17 april geeft Jan Tielemans in zaal De Koekoek aan de Dorpsstraat in Lieshout een lezing over molens, speciaal die van Lieshout. In Nederland zijn nog ruim 1.200 werkende molens en twee daarvan staan in Lieshout: 'De Leest' en 'De Vogelenzang'. Molen 'De Vogelenzang' dateert van 1819 en viert dus dit jaar zijn tweehonderdste verjaardag. Dat wordt op zondag 25 augustus uitgebreid gevierd. In de aanloop daarnaartoe wordt deze lezing gehouden. Jan Tielemans houdt elke dinsdag en zaterdag molen 'De Leest' draaiende. Iedereen is welkom bij de gratis lezing. Bron: Omroep Kontakt.

05-04-2019 Politiek café 'Laarbeeks Peil'

Op woensdagavond 10 april is in conferentiecentrum De Couwenbergh in Aarle-Rixtel voor het eerst een open politiek café onder de titel 'Laarbeeks Peil'. Dit politiek café zal voortaan driemaal per jaar, verdeeld over de vier kernen, plaatsvinden, iedere keer met een ander thema. Alle inwoners zijn bij elke bijeenkomst welkom. Laarbeeks Peil wordt georganiseerd door Ondernemersclub VIER, Omroep Kontakt en DeMooiLaarbeekKrant. In 2018 hielden dezelfde organisaties het grote verkiezingsdebat net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bron: MooiLaarbeek

05-04-2019 Afscheid Zusters van Barmhartigheid

Met het vertrek van de zusters Wilfrida en Marianne komt er na 72 jaar een einde aan de aanwezigheid van de zusters van Barmhartigheid in Mariahout. In al die jaren zetten zij hun stempel op de ontwikkeling van het dorp en haar inwoners. Velen zullen hun herinneringen hebben aan de jaren dat zij leerling waren op de Bernadetteschool. Ook in de parochie en het verenigingsleven waren zusters actief. Er is een comité gevormd om het afscheid op zondag 16 juni te organiseren. Men wil de zusters herinneringen meegeven in de vorm van een boek met bijdragen van inwoners: anekdotes, een verhaal of gedicht, oude of nieuwe foto's of een tekening. Bron: MooiLaarbeek 

04-04-2019 ANWB Streetwise op Muldershof

Op basisschool De Muldershof in Beek en Donk werd donderdag 4 april het verkeersprogramma ANWB Streetwise gehouden. Met dit programma leren de kinderen door het beoefenen van praktijksituaties beter om te gaan in het verkeer. Voor elke groep was er een op hun niveau aangepast programma. De kinderen gingen aan de slag in de gymzaal, in de sportzaal, op het schoolplein en op straat. De kinderen van groep 7 en 8 waren op de fiets naar school gekomen. Bron: Omroep Kontakt.

03-04-2019 Dagreis KBO Lieshout

Leden van seniorenvereniging KBO Lieshout maken dinsdag 23 april een dagreis naar Dussen, Gorkum en 's Gravenmoer. In Dussen wordt een bezoek gebracht aan ambachtelijke klompenmakerij Den Dekker. Na de lunch vertrekt de bus naar vestingstad Gorkum waar door enkele gidsen een rondleiding wordt verzorgd. De dag wordt afgesloten met een diner in 's Gravenmoer. Bron: Omroep Kontakt.

03-04-2019 Lezing over huisartsenpraktijk

Door huisarts Lindeman in Lieshout wordt woensdagavond 24 april voor leden van KBO Lieshout een lezing gegeven over de ontwikkelingen in de huisartspraktijk van nu. Vroeger stond de huisarts zeven dagen per week 24 uur per dag voor zijn patiënten klaar. In de hedendaagse praktijk zijn diensten en taken anders geregeld. Bovendien werkt de arts nu samen met een team. De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis. Bron: Omroep Kontakt.

03-04-2019 Handhaving Wet kinderopvang

Aan een gastouderbureau in Lieshout wordt een vooraankondiging last onder dwangsom gestuurd omdat uit onderzoek door de GGD is gebleken dat niet wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. De houder van het gastouderbureau wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze over het voornemen kenbaar te maken. De last onder dwangsom wordt vastgesteld op 3500 euro per ontbrekende koppeling. Bron: Gemeente Laarbeek.

03-04-2019 Cloë Smeyers wint NK Pole Fitness

De 16-jarige Chloë Smeyers uit Aarle-Rixtel is zondag in Leiden Nederlands kampioen Pole Fitness geworden. In het Universitair Sportcentrum in Leiden liet zij een act zien met daarin technieken aan de statische en draaiende paal. De overgangen van paal naar dans verliepen soepel en haar technieken zagen er verzorgd uit. Chloë, die namens Pole Fitness Beek en Donk aan het kampioenschap deelnam, werd Nederlands kampioen in de categorie Intermediate. Bron: MooiLaarbeek.

03-04-2019 Seizoensopening 't Regter Eind

Het zomerseizoen van dierenpark ’t Regter Eind in Beek en Donk is woensdag 3 april weer van start gegaan. Ter gelegenheid hiervan kon de jeugd kijken naar een poppenkastvoorstelling. Het dierenpark is open op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Bron: Omroep Kontakt.

03-04-2019 Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur van start

Op een speciale bijeenkomst in Zeist is woensdag het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur officieel van start gegaan. Hiermee ondersteunt minister Kajsa Ollongren politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, raadsleden en waterschapbestuurders op het gebied van veiligheid en integriteit. Oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp is ambassadeur van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam (OT) Weerbaar Bestuur is vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur opgezet om politieke ambtsdragers een steun in de rug te geven en ondersteuning te bieden. Daarnaast staat het peers-netwerk van circa twintig veelal ervaringsdeskundigen ter beschikking, zoals Frank van der Meijden, burgemeester van de gemeente Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.

03-04-2019 Open Coffee

Voor ondernemers uit Laarbeek en Gemert/Bakel wordt dinsdagmorgen 9 april een open coffee gehouden in De Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel. Spreker is Leo Grunberg die komt vertellen over de activiteiten van Helmond Marketing. Helmond Marketing heeft als doelstelling de stad aantrekkelijker te maken voor consumenten en ondernemers. De marketingtechnieken die gebruikt worden zijn niet alleen bruikbaar voor andere steden, maar ook voor ondernemingen en instellingen. Bron: Omroep Kontakt.

03-04-2019 Bouwbedrijf De Groot naar Bemmer IV

De Laarbeekse wethouder Tonny Meulensteen heeft woensdagmorgen een bezoek gebracht aan De Groot Bouwbedrijf BV in Beek en Donk. De onderneming, gespecialiseerd in bouwen, verbouwen en renoveren voor de particuliere markt, gaat zich vestigen op bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk. Het heeft een kavel van ruim 1.600 m² van de gemeente gekocht. Hiermee blijft een sterk groeiend bedrijf binnen de gemeentegrenzen behouden. Het bedrijf hoopt in het najaar naar het nieuwe pand te verhuizen. Bron: Omroep Kontakt.

03-04-2019 Cliëntondersteuning in Laarbeek

Bij het Team Zorg en Welzijn kan men in elke kern in Laarbeek terecht als er vragen of problemen zijn op het gebied van welzijn, (mantel)zorg, wonen en werk en inkomen. Betreft het een specifieke jeugdvraag, dan kan men terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin. Als men een gesprek met een van die instanties heeft, dan is het belangrijk iemand mee te nemen. Hij of zij kan helpen bij het stellen van de juiste vragen en het luisteren naar de antwoorden. Is er niemand die mee kan gaan, dan kan via Vierbinden een beroep worden gedaan op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Bron: Omroep Kontakt.

03-04-2019 Spannende dag voor kinderen bij bezoek koningin

Vorige week donderdag was koningin Màxima op bezoek in Lieshout bij de Bavaria brouwerij ter ere van hun 300 jarig jubileum. Voor alle kinderen was er langs de aanlooproute een speciale plek gereserveerd. Bij slecht weer kon het zijn dat de koningin pas vlak voor de brouwerij uit zou stappen en er alleen zicht zou zijn op de auto. Maar het weer zat mee en al ver van tevoren stapte de koningin uit. Sommige kinderen hadden zelfs het geluk een hand van de koningin te krijgen. Het was een bijzondere middag, waarbij de kinderen weer een unieke ervaring rijker zijn. Bron: Omroep Kontakt.

03-04-2019 Kunstroute Laarbeek

Dit jaar vindt weer de Kunstroute Laarbeek plaats op zondag 14 en 21 april. Het doel van de kunstroute is om kunstenaars en publiek op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. Daarom gaan de deuren van diverse ateliers open om bezoekers te ontvangen. Het aanbod is heel divers zoals: glaskunst, tekeningen, beeldhouwwerken, fotografie en schilderijen. Het startpunt van de route is 't Oude Raadhuis in Beek en Donk. Bron: Omroep Kontakt.