25-10-2018 Bestemmingsplan Putweg 2 Beek en Donk

De Laarbeekse gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Putweg 2 in Beek en Donk gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een vormverandering van het agrarisch bouwvlak in verband met de uitbreiding van de zorgactiviteiten op deze locatie. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 26 oktober tot en met donderdag 6 december voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. Bron: Omroep Kontakt.

25-10-2018 Bestemmingsplan Heertums Akker Lieshout

De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Woningen Heertums Akker in Lieshout vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de herkaveling van enkele bouwpercelen aan de Heertums Akker. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 26 oktober tot en met donderdag 6 december voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. Gedurende deze inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Bron: Omroep Kontakt.

25-10-2018 Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Volgens de Wet op de Kansspelen is een horeca-inrichting verplicht om een aanwezigheidsvergunning aan te vragen bij de gemeente voor het in huis hebben van kansspelautomaten. Zonder een dergelijke vergunning, verleend door de burgemeester van de gemeente Laarbeek, zijn kansspelautomaten in een horeca-inrichting niet toegestaan. Een aanvraagformulier mede ondertekend door een bedrijf met een exploitatievergunning voor speelautomaten, is bij zulke bedrijven te verkrijgen. De legeskosten voor de vergunning in 2019 moeten nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Bron: Omroep Kontakt.

25-10-2018 Verruiming sluitingstijd horeca

Voor het verruimen van de sluitingstijd van een openbare Laarbeekse horeca-inrichting moet jaarlijks een verzoek worden ingediend. De sluitingstijden zoals gesteld in de APV worden dan dagelijks met één uur verruimd. Dit betekent dat een horecabedrijf van zondag- tot en met donderdagnacht tot 02.00 uur geopend mag zijn in plaats van tot 01.00 uur en op vrijdag- en zaterdagnacht tot 03.00 uur in plaats van tot 02.00 uur. Horecabedrijven die van deze verruiming voor het jaar 2019 gebruik willen maken, is het noodzakelijk dat men zo spoedig mogelijk hiervoor een aanvraagformulier indient bij de gemeente. Bron: Omroep Kontakt.

24-10-2018 Contract elektrische auto verlengd

De gemeente Laarbeek verlengt  het contract van de elektrische deelauto tot en met 31 december 2018. De reden van de verlenging is dat zij het goede voorbeeld wil blijven geven, te zorgen voor minder gedeclareerde werkkilometers en om te zorgen dat de medewerkers van Laarbeek hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het contract liep op 1 oktober jongstleden af. Bron: Omroep Kontakt.

24-10-2018 Omzetten netwerk Bernadetteschool

Basisschool Bernadette in Mariahout krijgt een nieuwe netwerkbeheerder en gaat in de Cloud werken. Daarom wordt maandag 5 en dinsdag 6 november het netwerk omgezet. Dat betekent dat de school offline is. Als noodmiddel worden in de klas papier, de oude krijtborden en een flipover gebruikt. Ook zijn er geen mail of ziekmeldingen via de app zien. Bij spoedeisende zaken kan men de school bellen of naar school komen. Bron: Omroep Kontakt.

24-10-2018 PIT-controles in Laarbeek

Drie locaties in de gemeente Laarbeek zijn bezocht door het Peelland Interventie Team (PIT). Bij de eerste locatie werd opgeslagen mest aangetroffen waarvoor geen vergunning was. Ook voor andere activiteiten op die locatie was geen vergunning en het perceel werd gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. Er volgt nader onderzoek en door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is direct een bestuurlijke boete aangezegd. Op een andere locatie werd zonder vergunning verbouwd. De brandveiligheid van het pand was niet in orde. Van de eigenaar is nadere informatie verkregen en deze wordt gebruikt voor nader onderzoek. Een andere locatie was al eerder door het PIT-team gecontroleerd en nu werd door de eigenaar, op last van gemeente, een ruimte gesloten omdat deze een gevaar oplevert vanwege een slechte constructie. Bron: Omroep Kontakt.

24-10-2018 Ophalen snoeiafval

In Laarbeek wordt maandag 29 en dinsdag 30 oktober het grof groen afval opgehaald. Maandag gebeurt dit in de kern en het buitengebied van Aarle-Rixtel, de kern van Lieshout en het buitengebied van Beek en Donk ten oosten van de Zuid-Willemsvaart. Dinsdag is de rest van Laarbeek aan de beurt, te weten Beek en Donk en Mariahout. Het afval moet gebundeld zijn met minimaal twee stukken touw of band er omheen en niet in plastic zijn ingepakt. Bron: Omroep Kontakt.

24-10-2018 Binnenkort duidelijkheid over leidingtracé

In de eerste helft van volgend jaar wordt duidelijk wat de aanleg van ondergrondse transportbuizen voor gevaarlijke stoffen in de Peelregio gaat betekenen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. Dat het buizentracé Echt/Susteren-Laarbeek er komt, lijkt zeker. De minister schrijft dat de voorlopige tracés, waaronder de route langs Someren, Lierop, Mierlo, Helmond en Lieshout, al dan niet in gewijzigde vorm zullen worden vastgesteld. Eventuele aanpassingen zullen voortkomen uit bedenkingen en ideeën die belanghebbenden nog kunnen uiten. Bron: ED.

24-10-2018 Rechter beoordeelt dwangsommen

Dinsdag boog de bestuursrechter in 's-Hertogenbosch zich over de vele dwangsommen die een boer uit Lieshout opgelegd heeft gekregen. Die dwangsommen van in totaal vele duizenden euro's kan hij niet betalen, zo stelde hij dinsdagmiddag tegenover bestuursrechter. De gemeente Laarbeek legde de last onder dwangsommen op na herhaaldelijke overtredingen die de boer volgens de gemeente beging op zowel zijn bedrijf aan de Beemdkant in Lieshout als aan het Meerven in Mariahout. De varkenshouder stelde dat hij een aantal problemen inmiddels heeft opgelost, maar dat de gemeente op bepaalde punten niet meewerkt. Bron: ED.

24-10-2018 Samenscholingsverbod hangjongeren

Hangjongeren veroorzaken regelmatig overlast in het gebied achter het Ontmoetingscentrum en Kindcentrum De Raagten, aan de Koppelstraat en de Hamelijnckhof in Beek en Donk. Laatst is de boel geëscaleerd, zegt burgemeester Van der Meijden. Onder meer is er met een spuitbus op een van de schuttingen geschreven. Voor de burgemeester is de maat vol. Met het samenscholingsverbod geven we de ondergrens aan. Dit gedrag wordt niet geaccepteerd, bedreiging wordt serieus genomen en daar treden we tegen op, aldus de burgemeester. De overlast heeft er al toe geleid dat een gezin gaat verhuizen. Vanaf donderdag 25 oktober geldt er voor die groep een samenscholingsverbod voor dat gebied. Bron: ED.

24-10-2018 Dag van de Mantelzorg

Op zaterdag 10 november houdt stichting Vierbinden mantelzorgondersteuning weer de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Met deze dag wil de stichting zoveel mogelijk mantelzorgers in het zonnetje zetten. Het doel van deze dag is ontspannen, contact leggen met andere mantelzorgers en geïnformeerd worden over allerlei vormen van ondersteuning. Het landelijke thema van dit jaar is Mantelzorg: Dat mag naam hebben! De Dag van de Mantelzorg vindt plaats op zaterdagmiddag 10 november in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Bron: Vierbinden.

24-10-2018 'In gesprek' over levenseinde

Door seniorenvereniging KBO-Beek en Donk, stichting Vierbinden en het Kruiswerk werd dinsdagmiddag in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk een interactieve lezing gegeven over 'Praten over het levenseinde'. Op een laagdrempelige manier is onder andere gesproken over het gewone sterven, medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden, palliatieve sedatie, euthanasie en hulp bij zelfdoding. Alles werd op een rijtje gezet en er werden aanknopingspunten gegeven hoe een gesprek aan te gaan. Bron: KBO Beek en Donk.

24-10-2018 Nationaal Schoolontbijt

De 16e editie van het Nationaal Schoolontbijt wordt gehouden van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november. Een half miljoen kinderen gaan dan samen gezond ontbijten. Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen ervoor dat alle scholen op tijd hun ontbijtjes krijgen. Bovendien ontbijten in zo'n 275 gemeenten schoolklassen in het gemeentehuis, uitgenodigd door de burgemeester. In die week vinden ook de Burgemeestersontbijtjes plaats. Bron: Nationaal Schoolontbijt.

24-10-2018 Nomineren Laarbeeks Kinderlintje

Er kunnen in Laarbeek weer kinderen genomineerd worden voor het Laarbeeks Kinderlintje. Kent men iemand tussen de vier en twaalf jaar die een held is of zich inzet voor omgeving, buurt of straat, dan kan die aangemeld worden via school, Stichting Vierbinden of de gemeente. De aanmelding moet uiterlijk 9 november gebeuren door een inwoner van Laarbeek (dat kan zowel een volwassene als een kind zijn), ondersteund door twee 'getuigen'. De jury bestaat uit leden van de jeugdgemeenteraad, de directeur Vierbinden en burgemeester Frank van der Meijden. De burgemeester gaat op 20 november naar de basisscholen om de Kinderlintjes uit te reiken. Bron: Omroep Kontakt.

23-10-2018 Reünie café De Visser

Café 'De Visser' aan het Piet van Thielplein in Beek en Donk heeft veel uitbaters gehad. Het echtpaar Paula en Ad van Weert stond er lang achter de tap. Een aantal vroegere werknemers heeft besloten de sfeer van vroeger te laten herleven door het organiseren van een reünie. Die wordt gehouden op vrijdag 16 november van 20.00 tot 24.00 uur in Café/Bar Bij Ons aan het Piet van Thielplein. Iedereen die betrokken is geweest bij De Visser en graag aan de reünie wil deelnemen kan zich opgeven vóór 9 november bij Hanneke Vereijken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bron: MooiLaarbeek.

23-10-2018 Woningen project Rietland verkocht

De zes vrijstaande levensloopbestendige patiowoningen die vanaf maart 2019 gebouwd worden op het wooneiland Rietland aan de De Ruijterweg in nieuwbouwwijk Beekse Akkers in Beek en Donk zijn allemaal verkocht. De woningen zijn gelijkvloers: woonkamer, slaapkamer en badkamer bevinden zich op de begane grond. Boven is een mogelijkheid voor een tweede slaapkamer en er zijn diverse wonen-naar-wenskeuzes mogelijk. De patiowoningen worden gebouwd in twee typen (dwarskap en langskap). Het project zou eigenlijk in het najaar van 2017 al gebouwd worden, maar liep vertraging op door bezwaren. De bouwer heeft deze periode gebruikt om het nieuwbouwproject te verbeteren. Zo worden de woningen nu gasloos gerealiseerd, waardoor ze klaar zijn voor de toekomst.

23-10-2018 Weer Laarbeekse Veteranendag

Vereniging Veteranen Laarbeek houdt op zaterdag 10 november de Laarbeekse Veteranendag. Eerst is er in de hal van het Laarbeekse gemeentehuis een herdenking van alle gesneuvelde of later overleden Laarbeekse veteranen. Na enkele korte toespraken is er een officiële herdenking met de zogenaamde 'Rozenceremonie', waarin speciale aandacht voor de dit jaar overleden veteranen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Salonorkest Prelude en trompettist Nick Heesakkers. Gelijktijdig wordt er namens de Laarbeekse Veteranen op het Nederlandse Ereveld Candi in Indonesië een krans gelegd door de Oorlogsgraven Stichting. Het tweede deel van de Veteranendag bestaat uit een Veteranenreünie met als motto 'Veteranen ontmoeten veteranen' in café–zaal De Tapperij in Beek en Donk. Bron: MooiLaarbeek.

23-10-2018 Workshop Sinterklaasgedichten schrijven

Het is weer bijna zover, onze lieve sint komt op 17 november naar Nederland. Vier jij pakjesavond en is het voor jou ook zo'n uitdaging om te rijmen? Niks aan de hand! Het Taalhuis houdt op 19 november een gratis workshop 'Sinterklaasgedichten schrijven' voor iedereen uit Laarbeek. Zo laat jij diegene waarvan de naam op jouw lootje stond niet in de steek. De workshop wordt gegeven bij de Dreef in Aarle – Rixtel en start 's avonds om half acht; hier word je van alle trucjes op de hoogte gebracht. Wil jij iemand verrassen met een persoonlijk gedicht? Stuur dan vóór 10 november naar onderstaande gegevens een bericht: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06–55370099 (Nicky van de Ven, Vierbinden). Bron: MooiLaarbeek.

23-10-2018 Lampionnenoptocht Jong Ganzegat

Op zaterdagavond 10 november worden in Aarle-Rixtel de jeugdprins, jeugdprinses en jeugdraad van Jong Ganzegat bekendgemaakt. De bekendmaking begint met een lampionnenoptocht. Het is een traditie dat kinderen met St Maarten met een verlichte lampion langs de deur gaan voor een snoepje. Deze traditie wordt nu gecombineerd met het onthullen van de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses en jeugdraad. Als iedereen is samengekomen lopen ze samen met de nieuwe jeugd dansmarietjes, de hofkapel en de grote carnavalsvereniging naar de Couwenbergh. Hier vindt het afscheid van het jeugdkwartet en de bekendmaking van de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses en de grote prins plaats. Bron: Omroep Kontakt