18-10-2018 Dienstenveiling Sint Caecilia

Harmonie Sint Caecilia in Lieshout/Mariahout houdt zaterdagavond 27 oktober een goederen- en dienstenveiling. Hiermee hoopt zij inkomsten te verwerven waarmee zij in het bijzonder de jeugd van de harmonie zowel financieel als moreel kan ondersteunen. Een greep uit de aangeboden diensten: het bestrijden van een wespennest, de huur van een hoogwerker, vip-kaarten voor een concert van Guus Meeuwis of een diner voor vier personen. De dienstenveiling wordt gehouden in Bavaria Brouwerijcafé. Bron: St. Caecilia.

18-10-2018 JOTA-JOTI bij scouting

Scouting Aarle-Rixtel neemt zaterdag 20 en zondag 21 oktober deel aan JOTA-JOTI. JOTA staat voor Jamboree On The Air en JOTI voor Jamboree On The Internet. Het thema dit jaar is Expedition Cosmos. Het hele weekend zijn de scouts in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar in de blokhut actief  bezig  met oude en moderne communicatieapparatuur. Dat gebeurt op dat moment over de hele wereld door zo'n 500.000 scouts. Zaterdag is er voor kinderen een programma samengesteld zodat zij kennis kunnen maken met JOTA en JOTI. Bron: Scouting

18-10-2018 Herinrichting De Goorloop

In oktober en november wordt in Beek en Donk gewerkt aan de ecologische inrichting van een perceel parallel aan de Oostbeemdweg, grenzend aan de wijk De Hoge Regt. Deze inrichting is gericht op het hermeanderen van de Goorloop, het vormen van natuurvriendelijke oevers met plasdraszones en het graven van een poel. Na de graafwerkzaamheden worden er in december houtsingels ingeplant met struiksoorten. De Goorloop stroomt vanaf de Warande in Helmond via Landgoed Croy, richting de Zuid-Willemsvaart. Bron: Gemeente Laarbeek.

18-10-2018 Uitschrijving personen

Uit onderzoek van de gemeente Laarbeek blijkt dat enkele personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college is van plan om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure 'Vertrek uit Nederland'. Dat houdt in dat deze personen voor de gemeente op een onbekend adres verblijven en formeel niet meer in Nederland wonen. Het gevolg hiervan is dat zij geen beroep meer kunnen doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten kunnen aanvragen. Het betreft N.M. Egelmeers, geboren 29 juli 1998 in Laarbeek en J. Massing, geboren 3 mei 1947 in Soest. Zij worden verzocht contact op te nemen met de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-10-2018 Burgemeester in gelijk gesteld

De Laarbeekse burgemeester Frank van der Meijden is door de Raad van State in hoger beroep in het gelijk gesteld met het voor drie maanden sluiten van een woning in Lieshout na het aantreffen van 251 hennepplanten. Dit was zeker niet te lang. Volgens de raad ging het om een flinke hoeveelheid hennepplanten, werd er professionele apparatuur aangetroffen en werd er illegaal elektriciteit afgetapt. Bovendien was er een link met het criminele circuit. De verhuurder vond dat hij voldoende deed om de hennepkwekerij te voorkomen en regelmatig ging controleren. Maar dat blijkt nergens uit. Juist vanwege de drugsproblematiek in Laarbeek mag de burgemeester ook wat harder optreden, stelt de Raad in de uitspraak. Bron: ED.

17-10-2018 Vrijwilligerspenning Mari van de Rijt

In Mariahout heeft wethouder Van der Zanden woensdagavond de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan de heer Mari van de Rijt. Dit in verband met diens 30-jarig jubileum als voorzitter van de werkgroep Verkeersveiligheid Mariahout. De werkgroep ontstond in 1988 omdat een groot aantal inwoners zich onveilig voelde in het verkeer. De heer Van de Rijt onderhoudt contact met buurtverenigingen en andere bewoners inzake de verkeersveiligheid. Ook is hij het aanspreekpunt voor de ambtenaren en portefeuillehouder Verkeer van de gemeente. Hij bezoekt de vergaderingen van de buurtverenigingen en onderhoudt contacten met professionals zoals de politie, Boa en dorpondersteuners. Hij maakt onderdeel uit van Zorg om het Dorp. De Vrijwilligerspenning werd hem uitgereikt in het Buurthuis tijdens de vergadering van de werkgroep Verkeersveiligheid Mariahout. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-10-2018 Start aanleg bergingsvijver

In Beek en Donk wordt woensdagmorgen 24 oktober symbolisch gestart met de aanleg van een bergingsvijver in de wijk Beekse Akkers. Dit gebeurt door wethouder van der Zanden. De bergingsvijver komt te liggen tussen de Lieshoutseweg – Oranjelaan – Mauritsstraat. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-10-2018 Huldiging Kimberly Loos

Nederlands kampioen Springen in klasse M Kimberly Loos uit Mariahout is woensdagmiddag op het gemeentehuis gehuldigd door burgemeester Frank van der Meijden en wethouder Monika Slaets. Kimberly behaalde dit kampioenschap samen met haar paard Minerva AEG op 1 september in Ermelo. Het lukte hen om het hindernissenparcours foutloos en in de snelste tijd af te leggen. In 2017 werd Kimberly al Brabants kampioen in klasse M, toen met haar paard Katinka L. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-10-2018 Buurtpreventieteam naar Drunen

De personen die zich hadden aangemeld voor het buurtpreventieteam Beek en Donk hebben deze week een bezoek gebracht aan Drunen. Daar hebben zij meegelopen met een aantal teams aldaar. Er werd aandacht besteed aan simpele veiligheidsaspecten zoals kapotte straatlantaarns en openstaande deuren. Ook werden er regelmatig gesprekken gevoerd met mensen onderweg of werden zij zelf door bewoners aangesproken met een vraag. Opvallend daarbij was de vaak positieve reactie die zij ontvingen. Bron: Buurtpreventieteam.

17-10-2018 Aziatisch restaurant in Beek en Donk

In Beek en Donk is dinsdag een Aziatisch restaurant geopend. In voormalig restaurant De Zwaan aan de Herendijk heeft uitbater Li Ming Zhang gekozen voor een à la carte restaurant dat zich met name richt op sushi, bereid met zwarte, wilde rijst en verwerkt hij alleen vis uit de Noordzee. In het voormalige café-gedeelte kan men eten afhalen. Het restaurant heeft ruim honderd zitplaatsen. De naam van het nieuwe restaurant: De Zwaan. Bron: ED.

16-10-2018 Natuurcompensatie glastuinbouw

Na twaalf jaar wordt er binnenkort een natuurcompensatieproject uitgevoerd aan de Asdonkseweg in Aarle-Rixtel. Dit in verband met de aanleg van de tuinbouwkassen van de familie Vereijken aan de Peeldijk in 2007 waarvoor een natuurgebiedje en een deel van de Broekaa moest wijken. De Stichting Middengebied heeft daar destijds beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het verdwijnen van dit natuurgebiedje en werd in het gelijk gesteld. Daarna hebben onderhandelingen geleid tot een meer dan proportionele compensatie. Aanvankelijk zou er aan de Asdonkseweg bos worden aangeplant, maar vanwege de hoge archeologische waarden wordt nu voor een andere compensatievorm gekozen. Bron: A.R.Info.

16-10-2018 Concertreis koor naar Brugge

Het Beek en Donks Gemengd koor maakt zaterdag 20 en zondag 21 oktober een concertreis naar Brugge in België. Zaterdagmiddag maakt zij een stadswandeling door het historisch centrum onder leiding van een gids. De volgende dag zingt het koor een Heilige Mis in de Basiliek van het Heilig Bloed. Daarna wordt er een boottocht op de Brugse Reien gemaakt en een bezoek gebracht aan de Choco-Story. Bron: Gemengd Koor Beek en Donk.

16-10-2018 Monumentsubsidie

Bij de gemeente Laarbeek is het verzoek binnengekomen voor een subsidie voor het pand Kouwenberg 27 in Aarle-Rixtel. Het college heeft ingestemd met de toekenning en uitbetaling van de monumentsubsidie voor het monument. Bron: Gemeente Laarbeek.

16-10-2018 Regionaal Veiligheidsplan

Het college van B&W van Laarbeek heeft ingestemd met het Concept Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022. In dit plan zijn de gezamenlijke prioriteiten benoemd ten aanzien van veiligheidsvraagstukken die regionaal spelen en waarop een gezamenlijke integrale aanpak nodig is en/of meerwaarde kan hebben. Het conceptplan is aangeboden aan de raad. Bron: Gemeente Laarbeek.

16-10-2018 Geen levensloopbestendige woningen

De gemeente Laarbeek heeft het verzoek voor de bouw van twee halfvrijstaande levensloopbestendige woningen aan de Janssensstraat in Aarle-Rixtel definitief afgewezen. De toevoeging van de woningen past niet binnen de ruimtelijke hoofdstructuur van plan Strijp. De verzoeker had ook geen overtuigend draagvlak voor zijn plan kunnen creëren binnen de directe omgeving. De initiatiefnemer had een dergelijk verzoek reeds vier keer eerder ingediend. Bron: Gemeente Laarbeek.

16-10-2018 Verwarring over zonnepanelenproject

De Gemeente Laarbeek enthousiasmeert en activeert inwoners om zonnepanelen aan te schaffen. Daartoe neemt ze deel aan het regionaal zonnepanelenproject De Groene Zone. Daarnaast is er de duurzaamheidslening, die eigenaar-bewoners kunnen inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. De gemeente Laarbeek meldt dat ze merkt dat andere aanbieders van zonnepanelen, zoals Zonneplan, hun communicatie en marketing zo inzetten dat het lijkt alsof zij partners van de gemeente zijn. Dit is onjuist en heeft voor enige verwarring gezorgd. De twee officiële projecten waar Laarbeek aan deelneemt zijn De Groene Zone en de duurzaamheidslening. Bron: Gemeente Laarbeek.

16-10-2018 'Het onmogelijke concert' in De Dreef

Op donderdagmiddag 8 november treden de heren Stenzel en Kivits in De Dreef in Aarle-Rixtel op voor de vier Laarbeekse afdelingen van de Zonnebloem Ze doen dat onder de titel 'Het onmogelijke concert'. Tijdens dit concert vertonen zij een 'oerkomisch muzikaal virtuoos cabaret waarbij allerlei muzikale genres aan bod komen.' Ook mensen die horen bij de doelgroep van de afdeling Beek en Donk kunnen deze voorstelling bezoeken. Zij moeten zelf voor vervoer zorgen naar De Dreef. Bron: MooiLaarbeek.

16-10-2018 Weer Raadhuispodium-koffieconcerten

De Raadhuispodium koffieconcerten in 't Oude Raadhuis in Beek en Donk beginnen weer. Op zondagochtend 18 november is het eerste concert van het nieuwe seizoen. Dan speelt het Gioia-kwartet uit Nuenen, bestaande uit Ingrid Oosterveer-Romberg, primarius, viool; Eefje Shkulipa-van Huijkelom, viool; Jan de Wit, altviool; Marielle Boekraad, cello. Zij spelen werken uit het Divertimento van Mozart en van Beethoven het kwartet opus 18 no 4. Bron: 't Oude Raadhuis.

16-10-2018 Kampioenen 't Sluisje bekend

Op zaterdag 13 oktober werd de laatste wedstrijd van het Koningskampioenschap 2018 van Hengelsportvereniging 't Sluisje in Lieshout gevist. Rolf van de Laar en Toon Daniëls maakten allebei nog kans op de titel van Koning 2018. Rolf had in de vorige wedstrijden een voorsprong opgebouwd van 102 cm. Omdat Toon in de laatste wedstrijd maar 101 cm ving was de titel sowieso voor Rolf, maar die bouwde zijn voorsprong door een vangst van 65 cm zelfs nog uit. De wedstrijd werd overigens gewonnen door Marinus Swinkels die hiermee uiteindelijk derde werd. Uitslag: 1. Rolf van de Laar 616 cm. 2. Toon Daniëls 550 cm. 3. Marinus Swinkels 305 cm. Er deden 14 sportvissers mee aan de drie wedstrijden.

De Kampioenstitel van 2018 ging naar Piet van Hoof. Piet behaalde het beste overall-resultaat over alle wedstrijden van 2018. Uitslag: 1. Piet van Hoof 38 strafpunten. 2. Rolf van de Laar 45 strafpunten. 3. Frans Vekuijlen 45 strafpunten (maar helaas minder vis). 4. Marinus Swinkels 46 strafpunten. 5. Jan Geven 53 strafpunten. Er deden 15 sportvissers mee aan deze elf wedstrijden.

16-10-2018 Sint kondigt komst naar Beek en Donk aan

Sinterklaas heeft laten weten ook dit jaar graag naar Beek en Donk te komen. Op zaterdagmiddag 17 november meert de pakjesboot aan bij de Donkse brug. De Sint wordt vergezeld door ten minste 35 zwarte pieten, waaronder turn- en danspieten. Ze maken een tocht door Beek en Donk en het eindpunt is het Heuvelplein. Daar doen de pieten samen met de kinderen diverse dansjes en is er gelegenheid voor een foto met Sinterklaas en de pieten. Bij slecht weer maken zij hun opwachting in sporthal D'n Ekker. Dat zal dan bekendgemaakt worden door Omroep Kontakt en een geluidswagen.