22-05-2019 Opening openluchttheaterseizoen Mariahout

Zondag opent Openluchttheater Mariahout het theaterseizoen onder het motto 'Anders dan anders'. Er komen verschillende artiesten optreden zoals 'Die dikke van Petazzie'. De Pianoman speelt piano en de Verhalenverteller vertelt een spannend verhaal. Daarnaast weet cabaretgroep KUUB op een aanstekelijke manier humor aan muzikaliteit te koppelen. Kinderen kunnen meedoen aan spoorzoeken. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Bloembakken in De Wingerd weer onkruidvrij

Vorig jaar heeft De Wingerd in Beek en Donk deelgenomen aan de groenstrijd. Daarbij was vooral het streven de vier bloembakken op het woonerf weer te voorzien van planten. Om deze bloembakken weer onkruidvrij te maken hadden veel bewoners van deze straat zich afgelopen zaterdag verenigd en zijn de vier bakken onder handen genomen. Ook enkele kinderen werkten heel actief mee. Bron: MooilaarbeekKrant.

21-05-2019 Voorbespreking commissievergaderingen PNL

Op maandagavond 27 mei houdt politieke Partij Nieuw Laarbeek een voorbespreking van de vergaderingen van de commissies Sociaal Domein, Algemene Zaken en Ruimtelijk Domein in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De volledige agenda en de vergaderdata, met alle stukken, van genoemde commissies kunt u vinden op de website van de gemeente Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.

21-05-2019 Meepraten met Werkgroep Verkeer

De op verzoek van de Beek en Donkse gemeenschap in 2010 gestarte Werkgroep Verkeer bekijkt en bespreekt moeilijke en lastige verkeerssituaties in Beek en Donk en legt die vervolgens neer bij de gemeente Laarbeek. Vervolgens wordt samen gekeken wat de mogelijkheden tot verbetering zijn. Op donderdagavond 23 mei is er in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27 in Beek en Donk een bijeenkomst, waarvoor alle buurtverenigingen door de werkgroep zijn uitgenodigd. Iedereen is overigens welkom. Op woensdagavond 5 juni zullen vertegenwoordigers van de werkgroep 'slechte' of 'aandachtbehoevende' verkeerssituaties meenemen in het halfjaarlijks overleg met de gemeente. Bron: MooiLaarbeek.

21-05-2019 Aarle-Rixtelnaar met kinderporno krijgt 2 jaar cel

De rechtbank in Den Bosch heeft een 51-jarige man uit Aarle-Rixtel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden voor het verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben van kinderporno. Volgens de man had hij foto's en video's in bezit om de identiteit van de daders van kindermisbruik en makers van kinderporno te achterhalen en die aan de politie door te geven. De rechtbank vindt deze verklaring volkomen misplaatst en zeer ongeloofwaardig. Er is geen enkel bewijs voor gevonden. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de verdachte tegen beter weten in blijft volhouden dat het hem om de bestrijding van kinderporno/kindermisbruik te doen was. Hieruit blijkt dat hij geen enkel inzicht heeft in de laakbaarheid van zijn handelen. Bron: MooiLaarbeek. 

21-05-2019 Zebrapad Dorpsstraat Lieshout

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek hebben ingestemd met het ambtelijke voorstel om de oversteek van de Dorpsstraat in Lieshout veiliger te maken door een zebrapad aan te leggen nabij de Kuiperstraat. Bron: Omroep Kontakt.

21-05-2019 Nationale Hengeldag bij 't Sluisje

Op zaterdag 25 mei is het weer Nationale Hengeldag. Ook HSV ’t Sluisje uit Lieshout heeft diverse activiteiten. Gestart wordt met een wedstrijd voor de jeugd t/m 13 jaar. Locatie: voor de rotonde bij Bavaria (komende vanuit Lieshout) aan de overkant van de Provinciale weg. Je mag de eigen hengel meenemen. Heb je die niet, dan krijg je er een te leen van de organisatie. Na de wedstrijd worden de prijzen uitgereikt; iedere deelnemer heeft prijs. Ook worden de diploma’s aan de deelnemers aan de jeugdopleiding uitgereikt. 's Middags is er voor alle andere leden de koppelwedstrijd op visvijver ’t Luytelaar in Lieshout (achter de tennisbanen). Bron: Omroep Kontakt.

21-05-2019 Teun van Dungen jeugdkampioen 't Sluisje

Hengelsportvereniging ’t Sluisje uit Lieshout sloot tijdens een spannende wedstrijd de jeugdviscursus af met het jeugdkampioenschap van Lieshout.
Tijdens de cursus werd de jeugd op een praktijkgerichte manier elk facet van vissen bijgebracht. Daarbij leerden ze hoe je te gedragen in de natuur: geen planten stukmaken, geen afval achterlaten, geen herrie maken en genieten van de dieren en vogels om je heen. Alle zeventien cursisten namen deel aan de afsluitende wedstrijd om het jeugdkampioenschap. Er werden 607 vissen gevangen. Kampioen werd Teun van Dungen met 59 gevangen vissen, tweede Onyth Ridders met 50 en derde Pim Verkuijlen met 47 vissen. Bron: Omroep Kontakt.

21-05-2019 Jaarlijkse wandeltochten van De Vijver

Op zaterdag 1 en zondag 2 juni houdt buurtvereniging De Vijver in Beek en Donk weer de jaarlijkse Laarbeekse wandeltochten. Er zijn twee wandeltochten uitgezet, 's zaterdags een andere dan 's zondags. Men kan kiezen uit de afstanden 5, 10, 15, 20, 30 en 40 kilometer. Op zaterdag gaat het richting Lieshout, Mariahout, naar de Mosbulten en via mooie paden en wegen weer terug naar Beek en Donk. Op zondag een nieuwe route: via de nieuwe waterberging richting Boerdonk, Gemert en via het Broek en het kasteel weer terug naar de startlocatie. De routes zijn uitgepijld en voeren over B-wegen, onverharde paden, bossen, fietspaden, langs waterloopjes, vennen en poeltjes. Bron: Omroep Kontakt.

21-05-2019 Bijeenkomst herontwikkeling 't Anker

Op woensdagavond 22 mei vindt er op uitnodiging van de gemeente Laarbeek een 'bijeenkomst herontwikkeling 't Anker' plaats in 't Anker. Die zal begeleid worden door ‘Rho adviseurs voor leefruimte’ die ook het verbrede onderzoek uitvoeren. Op hun advies wordt de omgeving geconsulteerd alvorens de varianten uitgewerkt worden. De genodigden wordt gevraagd voor- en nadelen van de vier varianten te benoemen. De opgehaalde informatie zal als input fungeren voor de verdere uitwerking van varianten. Alleen direct omwonenden, grondeigenaren, Regionaal Autisme Centrum, Ondernemersvereniging Heuvelplein, Stichting Centramanagement Laarbeek, Stichting Dorpsraad Beek en Donk, Buurtvereniging De Eendracht en Vereniging van Eigenaars Klooster Zeven Zusters zijn uitgenodigd. Bron: Omroep Kontakt.

21-05-2019 Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, 30 mei, organiseert de heemkundekring weer het traditionele dauwtrappen in Aarle-Rixtel. Als vroege vogels gaan ze wandelen in de natuur, langs akkers en velden. Het is een eeuwenoude traditie. Vroeger stonden de mensen al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen, vandaar de term dauwtrappen. In Aarle-Rixtel vertrekken ze ’s morgens vanaf de Kouwenberg, waarna ze een wandeling maken door het Aarlese buitengebied, De tocht eindigt bij het Heemhuis aan de Kouwenberg. Bron: Omroep Kontakt.

21-05-2019 Boekenmarkt in Kouwenbergs kerkje

In het Kouwenbergs kerkje In Aarle-Rixtel vindt op zondag 26 en Hemelvaartsdag 30 mei weer een grote boekenmarkt plaats. Ook dit jaar is er weer een rijk geschakeerd aanbod van boeken van allerlei genres. Naast romans van bekende schrijvers zijn er thrillers, oorlogsromans, zomerromans, streekromans, kinderboeken, historische boeken, natuurboeken, studieboeken, kookboeken, naslagwerken en andere informatieve boeken in de aanbieding. De opbrengst is bedoeld voor de restauratie en onderhoud van het kerkje, waaronder de banken en de consistoriekamer. Bron: Omroep Kontakt.

20-05-2019 Minder bestuurslagen en zorgloket

Het regionale zorgloket Peelgemeenten moet worden omgevormd tot een lichtere samenwerkingsvorm, zo vindt het Laarbeekse gemeentebestuur. Met die conclusie lijken burgemeester en wethouders van Laarbeek een voorschot te nemen op de discussie die nu in de colleges van de vijf Peelgemeenten wordt gevoerd over de toekomst van de zorgsamenwerking. Aanleiding is een onlangs verschenen kritisch evaluatierapport van onderzoeksbureau SeinstraVandeLaar. Eén van de conclusies die dat bureau trekt, is dat politieke en bestuurlijke belangen de nog prille samenwerking dwarsbomen. Bron: ED.

20-05-2019 Feest van Donckse Wij-ing

In Beek en Donk wordt zondag 26 mei een openluchtviering gehouden bij de Sint Leonarduskapel. Deze Wij-ing is een samenzijn van gildebroeders- en zusters, vrienden en buurtgenoten. De viering voert meer dan honderden jaren terug toen De Donck een belangrijke bedevaartplaats was van de H. Leonardus, de patroon van de Leonarduskerk en de patroon van gilde Sint Leonardus. In de loop der jaren is de verering van de H. Leonardus over heel Europa verspreid. Bron: Omroep Kontakt.

20-05-2019 Kinderen bezoeken molen

Kinderen van groep 6 van de Laarbeekse basisscholen worden jaarlijks door de molenaars van molen De Leest in Lieshout uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in deze molen. Zo ook dit jaar. Een deel van de scholen is al geweest. Leerlingen van basisschool Brukelum uit Aarle-Rixtel bezoeken de molen donderdag 23 mei. Andere scholen die de komende tijd nog gaan kijken zijn De Muldershof, 't Otterke, Het Klokhuis en de Bernadetteschool. Bron: Omroep Kontakt.

20-05-2019 Uitreiking Clubkascheques

Zaterdag zijn in Laarbeek de Rabobank Clubkascheques uitgereikt. Op het Heuvelplein in zowel Aarle-Rixtel als Beek en Donk werden de deelnemende verenigingen uit Laarbeek met een cheque verblijd. Mensen konden tot 30 april hun stem uitbrengen op een stichting of vereniging in hun gemeente die zij een warm hart toedragen. Hiervoor wordt door de bank elk jaar een bedrag beschikbaar gesteld. Bron: Omroep Kontakt.

20-05-2019 Overlast door noodweer

Zware stortbuien hebben zondagavond in Gemert voor veel overlast gezorgd. Bij Sam's Grillroom aan het Ridderplein spoot het water uit de toiletten en wasbakken omhoog. Ook aan de Molenstraat was de overlast groot. Daar kwam in sommige huizen een laag water van 15 à 20 centimeter te staan. Ook in Aarle Rixtel, in Beek en Donk o.a Smalleweg, Tuinstraat, Leeuweriklaan, Lijsterlaan en de Verlengde Raagtenstr stond op diverse plaatsen het water tot aan het trottoir. Bron: ED/Mooilaaarbeek

20-05-2019 Cheque voor Badminton Club Lieshout

Badminton Club Lieshout heeft via de Rabobank Peel Noord-Clubkas Campagne een cheque van 269,75 ontvangen. Met dit geld kan de club het badminton meer bereikbaar maken voor iedereen. Zo kunnen de Rabobank Inloopdagen volledig drempelloos georganiseerd worden en kunnen voldoende hulpmiddelen als rackets en shuttles ter beschikking worden gesteld. Ook kan hiermee de zaal gehuurd worden. Daarnaast kunnen de kennismakingsacties die voortvloeien uit deze inloopdagen met dit geld gefinancierd worden. Bron: Omroep Kontakt.

20-05-2019 Sinti herdacht

In Mariahout zijn donderdagavond de Sinti en Roma herdacht die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Bij de Mariagrot werd een herdenkingsdienst gehouden waarbij Laila Weiss, algemeen woordvoerder van de Sinti- en Romagemeenschap, vertelde over de razzia's op 16 mei 1944 waarbij vele zigeunerslachtoffers werden opgepakt. Er werden diverse toespraken gehouden, afgewisseld met stemmige muziek van de Prisor-jazzband uit Gerwen en zang van Rudi Wagner. Bron: Omroep Kontakt.

19-05-2019 Muziektuinconcerten

In de serie muziektuinconcerten die maandelijks in Beek en Donk worden gegeven, werd het concert zondag 19 mei geopend door Da Capo uit Aarle-Rixtel. Da Capo is ontstaan uit een samensmelting van de orkesten OJO en La Banda, die al vele jaren speelden onder de paraplu van harmonie De Goede Hoop. Daarna stond Vrouwenkoor Mignon uit Gemert op het podium, een koor bestaande uit vijftig vrouwen. Hun brede repertoire bestaat uit populaire nummers, wereldmuziek, maar ook licht klassiek. De middag werd afgesloten door The Old Swing Band onder leiding van Marius den Ouden. Bron: Omroep Kontakt.