15-08-2018 Locatie Achterbosch

Het college van Laarbeek heeft een inwoner van Achterbosch in Lieshout laten weten dat aan een plan voor ruimte voor ruimtewoningen op het huisperceel wordt meegewerkt. Alle gebouwen moeten worden gesloopt en er mogen geen opslagactiviteiten plaatsvinden. De initiatiefnemer wil met zijn agrarisch bedrijf stoppen, de stallen afbreken en daarvoor in de plaats ruimte voor ruimtewoningen realiseren onder meer op een perceel in de omgeving van zijn huisperceel. Als alternatief wil hij deze woningen op zijn huiskavel bouwen. Daarnaast wil hij een gebouw t.b.v. opslag laten staan. Een en ander is strijdig met de wijzigingsmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied biedt. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-08-2018 Vervangen ballenvangers

De gemeente Laarbeek en vijf buitensportverenigingen (voetbal en korfbal) zijn met elkaar in gesprek over het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de sportparken. In het Afsprakenkader Buitensportaccommodaties is de afspraak gemaakt dat de gemeente eenmalig de ballenvangers op de sportparken vervangt en het beheer en onderhoud daarna overdraagt aan de verenigingen. Hiervoor wordt eenmalig 36.300 euro uitgetrokken. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-08-2018 Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant

Het college van Laarbeek wil een Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 2017-2030 aangaan. Na toestemming van de gemeenteraad wordt wethouder Meulensteen door de burgemeester gemandateerd om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en deze namens de gemeente Laarbeek te ondertekenen. Het college stemt in met de Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 2017-2030. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-08-2018 Derde dag Hiep-Hoi

Op de derde dag van de Hiep-Hoi kindervakantieweek in Beek en Donk zijn de kinderen van de onderbouw naar de Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel geweest. Ze moesten verzamelen op de binnenplaats aldaar. Na een kort nachtje slapen hebben de kinderen van de bovenbouw flink gesport op het evenemententerrein. Ook werd er een joker gemaakt. Bron: Omroep Kontakt.

15-08-2018 Discussieavond Dorpsraad Beek en Donk

De Dorpsraad Beek en Donk houdt donderdagavond 27 september een avond in de vorm van een 'Lagerhuisdebat'. Dat gebeurt in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De onderwerpen die behandeld worden zijn 1. Geen ‘ja’ tegen vrijwilligerswerk kost je knaken 2. Hoe houden ze de jeugd in Beek en Donk? en 3. Beek en Donk slibt dicht, is e-biken de oplossing? Een vierde onderwerp kan door inwoners ingebracht worden. Een voorbereidingsgroep kiest uit de inzendingen de beste stelling. Bron: Dorpsraad B&D.

15-08-2018 Kindervakantieweek Mariahout

In Mariahout werd woensdag de derde dag van de kindervakantieweek gehouden. Met het thema 'Reis om de wereld' konden de kinderen zich volop uitleven. Bron: Omroep Kontakt.

15-08-2018 Sport en spel in Lieshout

Bij de kindervakantieweek in Lieshout was woensdag de dag van sport en spel. Het thema dit jaar is 'Ruimte' dus alle activiteiten stonden in het teken van dit thema. Gastdocent van de junior-astronauten deze dag was de Hulk. Hij had een boekje verloren, waarschijnlijk tijdens het uitzetten van een tocht. De kinderen moesten hem helpen dat boekje te vinden. Bron: Omroep Kontakt.

15-08-2018 Tijdelijke bewoning bedrijfspand

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met tijdelijke bewoning van een deel van het bedrijfsgebouw Vossenberg in Mariahout. De eigenaren van het pand kunnen nu een aanvraag indienen voor de tijdelijke bewoning door arbeidsmigranten. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-08-2018 Jubileum Bernadettebuurt

De Bernadettebuurt in Mariahout viert zaterdag 1 september haar 50-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan wordt er voor buurtgenoten en oud-buurtgenoten een feestavond gehouden in De Pelgrim. De muziek voor jong en oud wordt verzorgd door dj Djim. Iedereen die in deze buurt woonachtig is of er heeft gewoond kan zich opgeven om deze mijlpaal te vieren. Bron: Bernadettebuurt.

15-08-2018 Kindervakantieweek Mariahout

In Mariahout werd voor de de schooljeugd dinsdag de tweede dag gehouden van de jeugdvakantieweek. Met het thema 'Reis om de wereld' werden er allerlei spelletjes gedaan en opdrachten uitgevoerd. Bron: Omroep Kontakt.

15-08-2018 Ten Blakke in openluchttheater

In Openluchttheater Mariahout werd dinsdagmiddag Ten Blakke gehouden, een middag voor de Laarbeekse senioren. Welzijnswerker Henrie Bouwmans en Henk van Beek zaten aan een Brabantse tafel en ontvingen de Laarbeekse burgemeester Frank van der Meijden en netwerkinspecteur Gerrit van Zanten. Alle soorten vragen werden op hen afgevuurd, zowel door Van Beek en Bouwmans als door het publiek. Toen de veiligheid in Laarbeek ter sprake kwam zei Van Zanten dat Laarbeek de veiligste gemeente van de Peel was. Daarbij is het wel van belang dat de inwoners samenwerken met de politie. Bron: Omroep Kontakt.

15-08-2018 Opening schoolwoningen

Het gebouw van de schoolwoningen bij het Commanderij College in Beek en Donk zijn maandag 13 augustus opgeleverd. Het doel van de raad was om het gebouw bij aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik te laten nemen. Deze doelstelling is met vereende krachten gehaald zodat de leerlingen in het nieuwe gebouw hun lessen kunnen volgen. De feestelijke opening van het gebouw is op donderdagmiddag 23 augustus. Bron: Gemeente Laarbeek.

14-08-2018 Kermisvissen bij Sparta'25

Op de kermismaandag in Beek en Donk is het door Sparta'25 georganiseerde 'kermisvissen' al jaren een traditie. Wie gaat er dit jaar met de wisseltrofee naar huis? Wie vangt de langste, de dikste, de mooiste, de lekkerste? Iedereen mag meedoen: je hoeft geen lid van Sparta’25 te zijn. Na het vissen kan er in het clubgebouw worden nagepraat en een hapje gegeten. Degene die wil meedoen kan zich op maandagochtend 10 september vanaf half tien in het clubgebouw van Sparta’25 laten inschrijven. Rond elf uur zullen in de visvijver de eerste vissen gevangen worden. Bron: Sparta'25.

14-08-2018 Officiële opening ASV

Op zaterdag 25 augustus is de officiële opening van het seizoen 2018-2019 van voetbalvereniging ASV '33 op sportpark ‘De Hut’. Overdag spelen alle jeugd- en seniorenteams onderlinge wedstrijden. Daarnaast gaan alle jeugdteams penaltyschieten en doelschieten. Gedurende deze dag is er een divers aanbod van allerlei foodproducten. Op de barbecue worden gewone en bijzondere producten gebakken. Kleine kinderen kunnen zich vermaken op een springkussen en in de speeltuin. ’s Avonds is er een feestavond voor alle ASV-leden vanaf 18 jaar, met partner. DJ Ronald Lentjes zorgt voor de live-muziek. Bron: ASV '33.

14-08-2018 Verkeersdrukte in kom Aarle-Rixtel

Vanaf maandag 13 augustus kan de verkeersdrukte in de Dorpsstraat en op de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel sterk toenemen. Niet zozeer omdat de vakanties er weer opzitten, maar in verband met de werkzaamheden aan de Lieshoutseweg in Beek en Donk. Doorgaand verkeer wordt officieel weliswaar omgeleid via de N279 en de A270, maar het is niet uit te sluiten dat sluipverkeer haar weg door de kom van Aarle zoekt. Deze situatie kan tot maandag 3 september voortduren. Bron: Aarle-Rixtel.info. 

14-08-2018 Weer maandelijkse oudijzeractie

Harmonie De Goede Hoop in Aarle-Rixtel houdt zaterdagmorgen 18 augustus weer een oudijzeractie. Op het terrein tussen de Boerenbond en grand café Stout kunnen tussen negen en elf uur alle soorten oude metalen worden ingeleverd. Verder ook elektrakabels, witgoed en oude computers. Geen spullen die voor het grootste deel uit kunststof bestaan, geen koelkasten, diepvriezers en televisietoestellen. Deze maand worden geen spullen thuis opgehaald. Bij de maandelijkse inzameling worden vaak oude fietsen ingenomen. Die worden gerepareerd en rijklaar aangeboden. Bron: MooiLaarbeek.

13-08-2018 Wegwerkzaamheden in Beek en Donk

In Beek en Donk worden de komende tijd werkzaamheden uitgevoerd vanaf de Muzenlaan tot en met de de kruising Bosscheweg (Beekse brug). Het gedeelte Muzenlaan tot de kruising Oranjelaan/Kerkstraat zal voor doorgaand (fiets)verkeer worden afgesloten van maandag 13 augustus tot en met maandag 3 september 06.00 uur. Bron: Gemeente Laarbeek.

13-08-2018 Val van ladder

Op het Bosven in het buitengebied van Mariahout is maandagmorgen rond 11.30 uur een man van een ladder gevallen. Dit gebeurde tijdens werkzaamheden bij zijn huis. Diverse hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. De man is per ambulance met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Bron: 112nieuwsonline.

13-08-2018 Pre-party Die Partyhosen

Die Partyhosen uit Aarle-Rixtel, een partyband die Alpenrock, Duitse schlagers en après-ski-hits brengt, start het seizoen traditioneel met een repetitiedag. Deze vindt plaats op zondag 26 augustus. Dit keer repeteren zij in café-zaal De Weijerij in Milheeze. Na de repetitie zijn zij door de uitbaters gevraagd een optreden te verzorgen. Het wordt een Oktoberfest-pre-party. Bron: Die Partyhosen.

13-08-2018 Laarbeekrun

In het kader van Gezondheidsrace 3.0 wordt door Runningteam Laarbeek op zaterdag 20 oktober de Laarbeekrun gehouden. Het is een estafetteloop van zo'n 33 kilometer door de vier Laarbeekse kernen, bestemd voor verenigingen buurtverenigingen en vriendengroepen. Een team bestaat uit 4 tot 6 personen. Een groep mag met meerdere teams inschrijven. Een fietser gaat voorop om te navigeren. De andere teamleden fietsen achter de loper. Bron: Runningteam Laarbeek.