15-01-2019 VVV-infopunt naar Snoeperij Jantje

Het VVV-informatiepunt in Aarle-Rixtel is verhuisd van Mariëngaarde naar Snoeperij Jantje. Het informatiepunt bij Mariëngaarde zou al vanaf het begin niet voldaan hebben: het zou te excentrisch liggen en de locatie zou niet geschikt zijn. Kennelijk is het de bedoeling dat er naast Snoeperij Jantje een soort dependance komt, en wel in het Heemhuis aan de Kouwenberg. Dat zou met name op de zondagmiddag, als Snoeperij Jantje gesloten is, van belang zijn. Bron: Aarle-Rixtel Info.

15-01-2019 DJ B-Front in KennisFabriek

In de vierde KennisFabriek van Bibliotheek De Lage Beemden op vrijdag 1 februari vertelt Bob van der Palen, beter bekend als DJ B-Front, hoe het is om professioneel DJ te zijn. Na de ontmoeting met DJ B-Front is er nog een kleine afterparty met DJ-T. Deze activiteit in Jongerencentrum De Boemerang in Beek en Donk is bedoeld voor kinderen van 10 tot 15 jaar. DJ B-Front heeft al veel bekende nummers op zijn naam staan. Al op 8-jarige leeftijd raakte hij  geïnspireerd door muziek. Hij was verknocht aan drummachines, synthesizers en distortions. Bron: Omroep Kontakt. 

14-01-2019 Ander netwerk voor De Sprankel

Kindcentrum De Sprankel in Lieshout gaat maandag 28 en dinsdag 29 januari over op een ander netwerk. Dit betekent dat zij op deze twee dagen geen beschikking heeft over internet en er in de groepen niet kan worden gewerkt met het digibord. Ook is zij op maandag 28 januari 's ochtends telefonisch minder goed bereikbaar. Bron: Omroep Kontakt.

14-01-2019 Kunstlezing over High Society

Voor de leden van seniorenvereniging KBO Beek en Donk wordt donderdagmiddag 17 januari de derde kunstlezing gehouden in het Ontmoetingscentrum. Dit keer vertelt Ger Jacobs over de High Society, het verleden van de rijken, aristocraten en machtigen der aarde en hun levenswijze en uitspattingen waarmee ze zich in hun vrije tijd bezighielden. Maar ook met de besteding van hun rijkdom. Kunst en vakmanschap gingen hand in hand. Bron: Omroep Kontakt.

14-01-2019 Tutti Frutti in 't Oude Raadhuis

Tutti Flutti, het fluitensemble van harmonie O&U uit Beek en Donk, opent zondagmorgen 10 februari de reeks koffieconcerten in 't Oude Raadhuis in Beek en Donk. Ze treden vaak op in wisselende samenstelling, maar het bestaat altijd uit fluitisten die spelen in het groot orkest van de harmonie. Bron: Omroep Kontakt.

14-01-2019 Pyamafeest in de bibliotheek

Omdat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen organiseert Bibliotheek De Lage Beemden een pyjamafeestje voor peuters en kleuters en hun ouders. Dit vindt op verschillende dagen in de zes vestigingen van de bibliotheek plaats. De kinderen mogen in pyjama en met hun knuffel naar de bibliotheek komen waar zij worden voorgelezen over de kat Harry uit het boek 'Een huis voor Harry', het Prentenboek van het Jaar, geschreven door Leo Timmers. De kinderen zingen samen een liedje en dansen als de dieren uit het boek. Bron: Omroep Kontakt.

13-01-2019 Laarbeek Verenigt

De voorzitters van de vier Laarbeekse voetbalverenigingen, korfbalvereniging Flamingo's en de gemeente Laarbeek openden zaterdagmiddag de E-sports corner van Sparta'25 in Beek en Donk. Voetbalverenigingen ASV '33, ELI, vv Mariahout, Sparta '25, korfbalvereniging Flamingo's en de gemeente hadden samen het toekomstplan 'Laarbeek Verenigt, het sportieve hart van Laarbeek' opgesteld. Het doel is om samen te werken aan het verduurzamen en toekomstbestendig houden van het sportaanbod en de sportparken. Clubs en gemeente vormen gezamenlijk het platform 'Laarbeek Verenigt'. Na afgelopen zomer zijn verschillende activiteiten verder uitgewerkt. Bron: MooiLaarbeek.

13-01-2019 Wedden Dat Je Lacht

Carnavalsvereniging De Raopers in Lieshout houdt zaterdagavond 2 en 9 februari haar 'Wedden Dat Je Lacht'-avonden. Op 2 februari laten zij de bezoekers lachen met Berry Knapen, Rob Schepers, Wichard de Benis en Hans Keeris. Op 9 februari met Wichard de Benis, Hans Keeris, Ivo van Rossum en Ad Vermeulen. Het amusement is van Joran Manders, Briljantjes en Party Freunde. Natuurlijk zijn er optredens van de Mini-Raoperkes en de Dansmariekes. Op beide zaterdagen is er na afloop een afterparty in de foyer met dj Jordy la Ect. Deze  avonden vinden plaats in het Dorpshuis. Bron: Mooilaarbeek.

12-01-2019 Vloerenland opent nieuwe afdeling

Op vrijdagmiddag 1 februari opent Vloerenland op de Beekerheide in Beek en Donk een nieuwe Houten vloeren afdeling. De officiële opening wordt verricht door wethouder Meulensteen. Bron: Omroep Kontakt.

12-01-2019 Ondernemersfonds Laarbeek doet onderzoek

Het bestuur van het Ondernemersfonds Laarbeek gaat toch een onderzoek uitvoeren dat moet aantonen of de ondernemers in de gemeente achter dit nog jonge fonds staan. Hiermee komt het fonds terug op zijn eigen woorden van enkele dagen geleden. In een brief aan de gemeenteraad gaf het fonds toen aan dit niet te gaan doen, waarmee het een nadrukkelijke wens van de raad naast zich neerlegde. Het bestuur voelt zich een speelbal van een politiek spel. Als dat zo blijft, worden daar volgens voorzitter Maarten Rooijakkers ook consequenties aan verbonden, zo schrijft hij in de brief. Het bestuur is van mening dat er onvoldoende vertrouwen is vanuit de politiek in het fonds. Bron: ED.

12-01-2019 Intentie tot samenvoeging Rabobank Peel Noord en Rabobank Helmond

Om de kwaliteit van dienstverlening te versterken hebben de directies en raden van commissarissen van Rabobank Peel Noord en Rabobank Helmond het voornemen de banken samen te voegen tot één Rabobank. Op 10 januari hebben directievoorzitters Pieter Michielsen (Peel Noord) en Paul van Rijn (Helmond) en voorzitters RvC Hans Snijders (Peel Noord) en Yvonne van Mierlo (Helmond) deze intentie toegelicht aan de ledenraden van beide banken. Michielsen is beoogd directievoorzitter van de samengevoegde bank. Volgens Michielsen zijn beide banken beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in ‘robuuste teams’. Met elkaar kunnen ze actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven ze sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke impact blijft als voorheen.' Bron: Rabobank

11-01-2019 Provinciale beoordeling begroting Laarbeek

 De provincie oefent als toezichthouder financieel toezicht uit op de gemeente. De begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenramingen 2020-2022 van de gemeente Laarbeek zijn op hoofdlijnen beoordeeld. Daarbij is tevens de uitkomst van de jaarrekening 2017 betrokken. De provincie is tot het oordeel gekomen dat de begroting 2019 voor de jaarschijf 2019 niet structureel in evenwicht is maar het wordt aannemelijk geacht dat dit structurele evenwicht uiterlijk in het laatste jaar (2022) zal worden gerealiseerd. Op basis hiervan is voor de begroting 2019 ‘repressief toezicht’ van toepassing. Dit oordeel is door de provincie bij brief medegedeeld aan de gemeenteraad. Bron: Omroep Kontakt.

11-01-2019 De Klumper krijgt AED

Sporthal De Klumper in Lieshout krijgt een AED. De gemeente kende een subsidie toe van ruim 1300 euro voor de aanschaf van een automatische externe defibrillator, die ingezet kan worden bij hartfalen. In Lieshout hangen wel enkele AED's, maar geen in de directe nabijheid van sporthal De Klumper. De Klumper vroeg om het apparaat waarmee mensenlevens gered kunnen worden, nadat er vorig jaar bij sportaccommodaties in Laarbeek enkele keren een AED moest worden ingezet. Bron: ED. 

11-01-2019 Vogelvereniging Laarbeek succesvol bij WK

Van 10 t/m 13 januari zijn bij het WK voor volièrevogels in de IJsselhallen in Zwolle zo'n 25.000 volièrevogels te zien. Elk jaar wordt de wereldsiervogeltentoonstelling Mondial gehouden in een ander land. Dit jaar is Nederland de gastheer. Leden van Vogelvereniging Laarbeek bleken succesvol: met het maximum aantal punten werden Toon van Bakel met een zwarte kraai, Gerard van den Akker met een ringmus en Jos van Kemenade met een Münchener kanarie wereldkampioen. Bron: Omroep Kontakt.

11-01-2019 Kosten nieuwjaarsreceptie alsnog bekend

Donderdagavond 10 januari maakte burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek alsnog de kosten bekend van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente: 1934 euro. Toen het ED vorige week een overzicht van de kosten van de nieuwjaarsrecepties van gemeentes publiceerde, wilde Laarbeek geen antwoord geven. Tijdens de commissievergadering van donderdagavond zei burgemeester Van der Meijden dat de vraag niet goed was aangepakt. 'Wij staan voor transparantie en willen de kosten zeker niet verbergen. Deze waren dit jaar 1934 euro.' Bron: ED. 

10-01-2019 Winterfair krijgt vervolg

De organisatie van de Winterfair Laarbeek 3.0, die zaterdag 22 december werd gehouden op het terrein van sportpark 't Heereind in Beek en Donk, heeft besloten dat het evenement een vervolg krijgt. De bezoekers en deelnemers was gevraagd voedings- of levensmiddelen mee te brengen voor een goed doel, dat was Super Sociaal. De Winterfair trok meer dan duizend bezoekers. Bron: MooiLaarbeek.

10-01-2019 Afvalwijzer 2019

In de loop van dit jaar, waarschijnlijk februari , komt er in Laarbeek een nieuwe afval-app, ontwikkeld door Blink. Inmiddels heeft Blink een website gelanceerd met alle informatie over afval: mijnblink.nl. Op deze site staat de afvalkalender en ook een wegwijzer welke producten in welke afvalstroom thuishoren. Wie onlangs geen papieren afvalkalender heeft ontvangen kan deze opvragen bij de MooiLaarbeekKrant. Bron: Gemeente Laarbeek.

09-01-2019 Nieuwjaarsreceptie KBO Mariahout

Voor de leden van seniorenvereniging KBO Mariahout werd woensdag een nieuwjaarsreceptie gehouden. Voorzitter Tinny van Leuken blikte uitgebreid terug op het afgelopen jaar en vertelde wat de leden dit jaar allemaal konden verwachten. Volgend jaar bestaat KBO Mariahout 50 jaar en Van Leuken vroeg alle aanwezigen alvast na te denken over ideeën voor dit feest. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Samenwerking brede schooloverleg

De peuterspeelzaal, kinderdagverblijf Ukkepuk, de bibliotheek en de Bernadetteschool in Mariahout gaan themagewijs bekijken waar hun samenwerking versterkt kan worden. Eerst wordt gekeken hoe alle partners van elkaars sterke punten gebruik kunnen maken op het gebied van zorg. Daar is al een aantal afspraken over gemaakt. Zo zullen ze verschillende thema's langsgaan met een doorgaande lijn in het aanbod, zodat de kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Subsidie kinderdagverblijven

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met een eenmalige subsidie in 2018 van ruim 28.000 euro aan de kleinere kinderdagverblijven in Laarbeek voor het versterken en toegankelijker maken van het voorschoolse aanbod voor peuters. Ook stemt zij in met het verlenen van een structurele subsidie van zo'n 214.000 euro voor de uitvoering van Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) in 2019 aan GOO en Spring Kinderopvang. Ook wil zij dat de mogelijkheden worden onderzocht van het aanbieden van VVE door twee van de kleinere Laarbeekse aanbieders van kinderopvang in Laarbeek vanaf 2020. Bron: Omroep Kontakt.