09-11-2018 Vermakelijke middag Zonnebloem

Op donderdagmiddag 8 november traden de heren Stenzel & Kivits op in De Dreef in Aarle-Rixtel voor de vier Laarbeekse afdelingen van de Zonnebloem. Dat deden ze onder de titel 'Het onmogelijke concert'. Ze vertoonden een 'oerkomisch muzikaal virtuoos cabaret waarbij allerlei muzikale genres aan bod kwamen.' Het publiek was in groten getale opgekomen en werd volop vermaakt. Bron: Omroep Kontakt.

09-11-2018 Sinterklaas bezoekt ook Mariahout

Op zondagmiddag 18 november bezoekt Sinterklaas ook Mariahout. Sint en Pieten maken een rondtocht door het dorp vanaf het Buurthuis. Harmonie Sint Caecillia vergezelt hen daarbij. Omdat de Sint het erg leuk vindt als er veel kinderen langs de route staan, is er een kleurplatenactie. Alle kinderen die bij de route de kleurplaat inleveren die zij op school, Ukkepuk of de peuterzaal hebben gekregen, kunnen een prijs winnen. Na zijn rondrit is de Goedheiligman er voor de kinderen tot en met groep 5 in de grote zaal van het Buurthuis. De kinderen vanaf groep 6 tot en met 8 zijn welkom in de kleine zaal van het Buurthuis voor de Sinterklaasbingo. Bron: Omroep Kontakt.

 

09-11-2018 Vervallen pand Van der Vrande verkocht

Op de hoek van de Mgr Verhagenstraat en de Bosscheweg in Beek en Donk staat al jarenlang het markante gebouw van Van der Vrande leeg. Het verwaarloosde pand is menigeen een 'doorn in het oog'. Het vastgoedbedrijf van een inwoner van Beek en Donk heeft grond en vier panden nu gekocht. De nieuwe eigenaar heeft plannen voor o.a. een appartementencomplex en voerde inmiddels verkennende gesprekken met de gemeente Laarbeek. Voor de realisatie van de plannen zou het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Bron: Mooilaarbeek. 

09-11-2018 Fietsrekken bij 't Oude Raadhuis

Via Suzan de Koning en Henrie Bouwmans van welzijnswerkorganisatie Vierbinden heeft 't Oude Raadhuis in Beek en Donk fietsrekken gekregen van woningcorporatie woCom.  Ad de Hoon van Tienerwerk Cendra in Aarle-Rixtel leverde de fietsenrekken af. Vrijwilligers, cursisten en bezoekers van 't Oude Raadhuis alsmede werknemers van cafetaria De Smickel kunnen gebruikmaken van de rekken. Ze zijn overigens voor iedereen te gebruiken en staan achterom bij 't Oude Raadhuis op het binnenplaatsje tussen 't Oude Raadhuis en cafetaria De Smickel. Bron: Mooilaarbeek.

09-11-2018 Oplevering Het Klavier vertraagd

Het bij de rechtbank Oost-Brabant uitgesproken faillissement van de Adriaans Bouwgroep en het Adriaans Aannemersbedrijf in Helmond heeft ook gevolgen voor het deelplan Liverdonk in Beek en Donk. In Aarle-Rixtel is de oplevering van 22 woningen in plan Het Klavier vertraagd. Deze laatste woningen zouden op 9 november 2018 worden opgeleverd. Opdrachtgever Bergopwaarts zoekt koortsachtig naar een oplossing, mochten er aspirant-bewoners zijn die de huur van hun huidige woning al hebben opgezegd en nu geen woonruimte meer hebben. Ook woningcorporatie Wocom wordt daarbij betrokken. Bron: ED / Omroep Kontakt. 

08-11-2018 Drukbezochte avond over verkeersveiligheid

Woensdagavond werd in De Dreef in Aarle-Rixtel een drukbezochte bijeenkomst gehouden over de verkeersveiligheid in het dorp. Het Dorpsplatform maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat. Fietsers die van de sokken worden gereden, bijna-ongelukken door ongeduldige automobilisten, de straat lijkt steeds meer op een racebaan in plaats van een winkelstraat. Er moeten maatregelen worden getroffen om het doorgaand verkeer te ontmoedigen door de dorpskern te rijden en er moet minder hard gereden worden. Bron: Omroep Kontakt.

08-11-2018 Graafwerkzaamheden Beek en Donk stilgelegd

De eerste graafwerkzaamheden op het Piet van Thielplein in Beek en Donk zijn woensdag 7 november onverwacht stilgelegd. De reden is het faillissement van aannemersbedrijf en Bouwgroep Adriaans in Helmond dat woensdag werd uitgesproken. Op het Piet van Thielplein zou appartementencomplex 'Mijnheer van Thiel' verrijzen. Het personeel is naar huis gestuurd. Bron: MooiLaarbeek.

08-11-2018 Sensuele Polonaise uitgesteld

De workshop Sensuele Polonaise, met de toevoeging 'met de kleren aan', op 11 november bij café Van de Burgt in Beek en Donk wordt uitgesteld naar carnavalsmaandag 4 maart 2019. Afgelopen week bleek dat de aankondiging op Facebook volledig viraal is gegaan met aanmeldingen voor het evenement uit heel Nederland. Met de inmiddels ruim drieduizend geïnteresseerden voor de workshop zou zelfs het Heuvelplein te klein zijn. De organisatie heeft nu meer tijd om voor het evenement de benodigde evenementenvergunning te verkrijgen. Bron: MooiLaarbeek.

08-11-2018 Besluit milieu-effectrapportage

Op 20 augustus 2018 heeft de heer Van den Hurk, namens Van den Hurk VOF, Sonseweg 13 in Lieshout, medegedeeld dat hij van plan is zijn bestaande inrichting te veranderen voor het houden van 309 melk- en kalfkoeien, 278 vrouwelijk jongvee en 2 fokstieren. B&W van Laarbeek heeft besloten dat door Van den Hurk geen milieu-effectrapport hoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. Naar de mening van het college leidt deze activiteit niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Tegen deze beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 9 november tot en met 21 december op afspraak ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Licht-aan-actie

Voor de leerlingen van groep 5 tot en met 8 van basisschool De Muldershof in Beek en Donk werd woensdag een licht-aan-actie gehouden. De kinderen mochten op de fiets naar school komen waar deze werd gecontroleerd op verlichting, reflectoren en remmen. Dit gebeurde in het kader van de verkeersweek Op Voeten en Fietsen naar school, een initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Iedere ochtend wordt in de klas besproken hoe de kinderen naar school waren gekomen, te voet, op de fiets of met de auto. De groep met de hoogste score Voeten en Fietsen wint de wisselbeker. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Nationaal Schoolontbijt

De leerlingen van basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel hebben woensdagmorgen op school ontbeten. Dit gebeurde in het kader van het Nationaal Schoolontbijt dat van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november wordt gehouden. Het Nationaal Schoolontbijt verzorgt voor een half miljoen kinderen in het land deze week een gezond ontbijt volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Met speciaal lesmateriaal ontdekken de kinderen hoe ze hun ontbijt kunnen verbeteren. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Voorlichting over valpreventie

Voor de leden van seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel wordt woensdagmiddag 21 november door Chris Kinders van de GGD Brabant-Zuidoost voorlichting gegeven over valpreventie. Mensen die zich goed voelen denken vaak dat meer beweging en extra maatregelen voor hen nog niet nodig zijn. Maar een val veroorzaakt vaak veel leed, lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. En veel mensen weten niet wat de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen. De bijeenkomst wordt gehouden in De Dreef. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Dansavonden KBO gestopt

Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel is gestopt met het organiseren van haar maandelijkse dansavonden. Er was te weinig belangstelling voor. Zowel de laatste dansavond van het vorig seizoen als de eerste van het nieuwe seizoen werd zo minimaal bezocht dat het doek definitief is gevallen. De avonden werden elke derde dinsdag van de maand gehouden. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Nieuwe dakbedekking De Burcht

Wooncentrum De Burcht aan de Beverstraat in Beek en Donk krijgt een nieuwe dakbedekking. De aannemer is bezig om de schade te herstellen van de hevige storm begin dit jaar. Toen waaide een groot gedeelte van de metalen dakbedekking eraf en de schade was enkele tienduizenden euro's. Nu komt er een andere dakbedekking. De resterende metalen platen gaan eraf en hiervoor in de plaats komen nu dakpannen. Bijkomend voordeel is dat het wooncomfort wordt verhoogd en lekkages worden verholpen. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Project 'Hoe sterk is uw netwerk' uitgebreid

In september zijn de eerste resultaten van het project 'Hoe sterk is uw netwerk' gepresenteerd en is er gesproken over het vervolg. Het komend jaar gaat de gemeente Laarbeek de doelgroep verbreden met jongeren, nieuwkomers en statushouders. Ook bij deze groepen wordt de behoefte gesignaleerd om bewustwording en ondersteuning bij het opbouwen van het netwerk. De Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland en CZ zorgverzekeringen willen het project landelijk uitrollen. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Proef met afval-inzamelpunten stopt

Met ingang van 1 januari volgend jaar stopt de proef met afvalverzamelpunten in de Voorbeemd in Beek en Donk. Dan gaat die wijk over op het gemeentelijke systeem van huis-aan-huisinzameling van afval. Gebleken is dat de PMD-inzameling succesvol was. De tariefzakken daarentegen waren onpopulair, men had het idee duurder uit te zijn en het comfort van zakken was minder dan van containers. Er was onvoldoende draagvlak om dit in de hele gemeente in te voeren. Daarom is ook in de Voorbeemd gestopt met het gebruik van tariefzakken. De kroonringen blijven wel gehandhaafd en zullen worden aangevuld met meer kroonringen in de wijk. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Gansonthulling door Dikkemik

Op de kiosk in Aarle-Rixtel wordt zondagavond 11 november om elf over elf door Dikkemik de Ganzegatse Gans onthuld. Tegelijkertijd staat de gans ook symbool voor Sint Maarten. Folkloregroep Dikkemik maakt er een kort maar gezellig feestje van. Na de onthulling wordt met alle aanwezigen de klompendans opgevoerd en het slachtlied gezongen ten teken dat ook de slachttijd is ingegaan. Na afloop wordt er 'een borrel' geschonken. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Robotfeest in bibliotheek

In de bibliotheek van Beek en Donk wordt op maandagmiddag 19 november het robotfeest 'Ik en mijn robot' gehouden. Op deze dag krijgt men de kans om kennis te maken én te spelen met verschillende soorten robots. Ook een eigen robot kan meegebracht worden. Groot en klein zijn uitgenodigd voor het feest. Men kan komen kijken, ervaren, maken, bewonderen en spelen met onder andere mBot, Dash&Dot, Ollie, Bee Bot, Fable en Pleo. Bron: Omroep Kontakt.

07-11-2018 Postcodeloterijactie Beter Leven

Dit jaar komt de Postcodeloterij weer met de actie Beter Leven. Iedere deelnemer krijgt een kaartje met de waarde van €12,50 voor bepaalde boodschappen. De Laarbeekse dorpsondersteuner Wendy Beniers vraagt om mensen die niets met deze kaart doen, deze in te leveren. Zij zamelt ze in voor de minima van Laarbeek. Zo kunnen ze net als vorig jaar wat extra boodschappen voor de feestmaand bij mensen brengen die het hard kunnen gebruiken. De kaarten kunnen worden ingeleverd bij het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, Snoeperij Jantje in Aarle-Rixtel, Het Dorpshuis in Lieshout en het Buurthuis in Mariahout. Bron: Mooilaarbeek.

07-11-2018 Nieuwe bakker op Heuvelplein

In de winkel aan het Heuvelplein in Beek en Donk waar voorheen bakkerij Van de Mortel zat, komt een nieuwe bakkerswinkel. Over enkele weken gaat bakkerij 't Bakkertje daar hun winkel openen. Mede eigenaar Theo Dirks heeft samen met zijn drie broers nog vijf bakkerswinkels in de regio. Vier daarvan zijn gevestigd in Helmond, de vijfde zit in Mierlo. De winkel zal er ongeveer hetzelfde uit komen te zien als de andere zaken. Ze zijn gespecialiseerd in brood en banket. Bron: Mooilaarbeek.