06-04-2014 Aantal banen in industrie neemt toe

In Zuidoost-Brabant neemt het aantal banen in de industrie toe. Het gaat om een toename van twee procent, terwijl er landelijk een afname van het aantal industriebanen is van 1,9 procent.

Dat blijkt uit de meest recente regionale cijfers van het Nederlandse werkgelegenheidsregister Lisa.

Die maken gebruik van een landelijk databestand met gegevens van alle bedrijven waar betaalde arbeid wordt verricht.