09-06-2017 Gemert-Bakel staat er financieel goed voor

Sneller dan voorzien krabbelt de gemeente Gemert-Bakel financieel op. De financiële problematiek was mede of in belangrijke mate veroorzaakt door grondexploitatieverliezen. Gemert-Bakel slaagde er in korte tijd in om bij de afwaardering van het gemeentelijk grondbezit de rode cijfers weg te werken. Naar uit de jongste jaarrekening blijkt leverde 2016 al een positief saldo van één miljoen euro op. Ook de voorjaarsnota is sluitend. De gunstige ontwikkelingen leiden o.a. tot plannen het Fitland-zwembad open te houden, een derde veld voor de hockeyclub aan te leggen en nieuwe riolering voor een aantal straten te realiseren. Riooltarieven gaan omlaag en onroerendezaakbelasting stijgt uitsluitend met inflatietoeslag.